Wikia


Handleiding voor het domein van de Kerk Een vertaling van het werk van de heer MrGroar


VereistenEdit

Het domein van de kerk is het belangrijkste onderdeel in het domein van de Kerk en de Wetenschap, welk beschikbaar is bij het overgaan naar level 3. Dit domein wordt geassocieerd met dat van de Wetenschap en bestaat als tegengewicht voor het domein van de Staat en het Leger.

De keuze voor dit domein wordt bepaald door middel van volgende (specifieke) vereisten: Quote:

 • Intelligentie: 120
 • Charisma: 60
 • Spierkracht: 60
 • Faam: 100


Mogelijke carrièrepaden Edit

In het spelEdit

 • Pastoor: benoemd door de Bisschop verantwoordelijk voor die parochie; staat in voor de voorbereiding van de missen en voor de sacramenten tijdens een huwelijk. Hij kan worden bijgestaan door een deken.
 • Bisschop: benoemd door de Bisschoppenconferentie van zijn kerkprovincie; is verantwoordelijk voor de benoeming van pastoors,de dogma’s in zijn bisdom en het besturen van zijn “team”.
 • Verantwoordelijke voor de schatkist: benoemd door de Bisschop, is lid van de Diocesane raad en staat in voor het verzorgen van de fondsen van het bisdom (takenpakket bestaat nog niet ingame, enkel de naam)
 • Verantwoordelijke voor de relaties met de priesters: benoemd door de Bisschop, is lid van de Diocesane raad en laat de bisschop toe om een pastoor te benoemen of deze beslissing te herroepen bij aanwezigheid in die bepaalde parochie. Hij verspreid ook het nieuws van de Bisschop naar de pastoors en omgekeerd (enkel RP)
 • Verantwoordelijke voor de leerstellingen: benoemd door de Bisschop, is lid van de Diocesane raad en staat in voor het controleren van de ceremonies en deze te verspreiden volgens het Canoniek Recht (takenpakket bestaat nog niet ingame, enkel de naam)
 • Kortharige dashond: benoemd door de Bisschop, is lid van de Diocesane raad en is verantwoordelijk voor de relaties tussen het bisdom en de Inquisitie (takenpakket bestaat nog niet ingame, enkel de naam)
 • Verantwoordelijke voor de decanaten: benoemd door de Aartsbisschop, is lid van de Aartsbisschoppelijke Raad en is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de Aartsbisschop en de overige bisschoppen in de kerkprovincie (takenpakket bestaat nog niet ingame, enkel de naam)
 • Godsdienstig adviseur: benoemd door de Aartsbisschop, is lid van de Aartsbisschoppelijke Raad en is verantwoordelijk voor het assisteren van alle pastoors in de kerkprovincie bij het opzetten van de ceremonies (takenpakket bestaat nog niet ingame, enkel de naam)


Voor bovenstaande “beroepen” is het nodig om contact op te nemen met de Aristotelische Kerk en om gedoopt te zijn.

 • Prediker: alle studenten van het domein van de Kerk zijn in staat om te preken over een idee uit hun transcendentaal menu indien ze het voor meer dan 80% geloven (zie het boekwerk over dit onderwerp voor meer uitleg). Ze moeten wel rekening houden met plaatselijke richtlijnen over het verspreiden van bepaalde ideeën.


Enkel als Role PlayEdit

Er bestaan nog veel meer mogelijkheden binnen de Aristotelische Kerk – het officiële geloof van vele koninkrijken. Inquisiteur, pelgrim, theoloog, deken, kardinaal, etc. Meer informatie is te verkrijgen in Rome.


Theologische studies: inleidingEdit

Het is belangrijk dat men beseft dat van alle domeinen, de studies van de Kerk het omvangrijkste zijn en tevens de meest complexe. Bereid je er dus op voor om maanden – misschien zelfs jaren – in de Universiteit en de bibliotheek te spenderen. Er zijn drie “stappen” in de theologische studies:

 • de talen
 • de moraal en de deugden (voor de biecht)
 • de ontologie (voor het prediken)


Bij het aanvatten van de studies zal elke student een beetje basiskennis hebben.


De talenEdit

Het domein van de Kerk is het enige waarvoor het nuttig is om de talen te bestuderen.

Men kan zich ter beschikking stellen als professor van zodra je 80% onder de knie hebt (mits de rector je toelating geeft om een les te geven).

Je kennis van een taal bepaalt hoeveel je kan opsteken uit een boek. Velen zeggen dat 51% goed genoeg is om met lezen te beginnen maar persoonlijk (i.e. MrGroar) raad ik aan om eerst Grieks en Latijn op 100% te brengen. Het duurt echter zeer lang om op dat niveau te raken omdat je enkel door middel van lessen deze kennis kan opdoen en het aantal plaatsen is beperkt. Het volgen van taallessen op de eerste plaats zetten is dus geen overbodige luxe.

Niet tegenstaande de voorgaande raad, zijn hier de verschillende kennisniveaus van de talen en wat je ermee kan leren uit een boek.


GrieksEdit

 • 51 %
  • Het lezen van “Ethica Nicomachea I - Het Goede en het Geluk” geeft “Het Goede” (0 %)
  • Het lezen van “Ethica Nicomachea II - De Deugd” geeft “De Deugd” (0 %)
  • Het lezen van “Ethica Nicomachea III - De Moed en de Soberheid” geeft “[i]Soberheid” (0 %)
  • Het lezen van “Ethica Nicomachea V - Gerechtigheid” geeft “Gerechtigheid” (0 %)
  • Het lezen van “Ethica Nicomachea VIII - Vriendschap” geeft “De Vriendschap” (0 %)
  • Het lezen van “Ethica Nicomachea X - De Ware Vreugde” geeft “het geluk is een soort van meditatie, dat de wijzen moeten proberen te bereiken” (Int/2 %)
  • Het lezen van “Timaeus” geeft “het Heilige Opperwezen is almachtig” (Int/2 %)
 • 60 %
  • Het lezen van “Symposium” geeft “de zichtbare schoonheid is een beeld van de Eeuwig Schoonheid waarnaar de ziel altijd al verlangd heeft” (Int/2 %)
  • Het lezen van “Symposium” geeft “de dingen zijn kopieën van de Ideeën” (Int/2 %)
  • Het lezen van “Parmenides” geeft “de dingen zijn kopieën van de Ideeën” (Int/2 %)
 • 65 %
  • Het lezen van “Metaphysica Alpha” geeft “de metafysica is de wetenschap van de eerste oorzaken” (Int/2 %)
  • Het lezen van “Physica” geeft “het Heilige Opperwezen is almachtig” (Int/2 %). Opgepast: het is ook nodig om 100% te behalen in “Logica”
  • Het lezen van “Physica” geeft “de essentie van de dingen ligt in de dingen zelf en geeft hen vorm” (Int/2 %). Opgepast: het is ook nodig om 100% te behalen in “Logica”
 • 85%
  • Het lezen van “Metaphysica Zeta” geeft “de metafysica is de wetenschap van wat is, zoals het is: zijn als zijnde” (Int/2 %)
  • Het lezen van “Metaphysica Gamma” geeft “de metafysica is de wetenschap van wat is, zoals het is: zijn als zijnde” (Int/2 %)
 • 89 %
  • Het lezen van “Metaphysica Epsilon” geeft “de essentie van de dingen ligt in de dingen zelf en geeft hen vorm” (Int/2 %). Opgepast: het is ook nodig om 100% te behalen in “De zin van het bestaan”


LatijnEdit

 • 25 %
  • Het lezen van “De natura deorum” geeft “het Heilige Opperwezen is almachtig” (Int/2 %)


Moderne talenEdit

 • 25 %
  • Het lezen van “Parmenides” geeft “de dingen zijn kopieën van de Ideeën” (Int/2 %)

Er moet vermeld worden dat het lezen van een boek je kennis van die taal met een klein % kan doen stijgen, op voorwaarde dat het gebeurt in de buurt van de 51%. Ken je veel minder - of veel meer - dan wordt de kans zo goed als onbestaande.

Een andere opmerking is dat het niet aangeraden is om een boek te lezen dat een idee oplevert indien je 200 Intelligentie hebt om zodoende 100% geloof te bekomen in een enkele leesbeurt.


De theologische scholingEdit

De theologische scholing kan niet in een willekeurige volgorde gebeuren; er bestaan vereisten waaraan men moet voldoen eer men aan een bepaald vak kan beginnen. Het is dus nodig om een zeker schema te volgen om geen dagen te verspillen aan een materie die men nog niet kan begrijpen.

De 14 theologische onderdelen onderscheiden zich in twee takken: het eerste over de moraal en het tweede over de ontologie.


De moraalEdit

De kennis van de moraal zal waarschijnlijk van pas komen als mensen de mogelijkheid krijgen om te biechten.

Er zijn twee basisonderwerpen die bij voorkeur eerst op 100% worden gebracht alvorens aan de zeven gevorderde onderwerpen (nl. de zeven deugden) te beginnen.

 • Fundamenten van de Leer van Aristoteles: bij aanvang van de studies beheers je dit onderwerp voor 50% en kan je verbeteren door alleen te studeren of door lessen te volgen.
 • De Rooms-Aristotelische Kerk: Organisatie en Geschiedenis: ontdek dit door een les te volgen en bestudeer het verder alleen of volg verdere lessen.


De DeugdenEdit

Vervolgens komen de zeven deugden. Twee ervan ken je al voor 20% maar deze worden op willekeurige wijze toegekend.

 • Het Goede
  • Leer “Grieks” tot 51%
  • Lees “Ethica Nicomachea I - Het Goede en het Geluk” (onderwerp tot 0%)
  • Lees “Ethica Nicomachea I - Het Goede en het Geluk” (onderwerp tot 50%)


 • De Deugd
  • Leer “Grieks” tot 51%
  • Lees “Ethica Nicomachea II - De Deugd” (onderwerp tot 0%)
  • Lees “Ethica Nicomachea II - De Deugd” (onderwerp tot 50%)
  • Lees “Ethica Nicomachea IV - De verschillende Deugden”

N.B. Als de bibliotheek van je Universiteit geen exemplaar heeft van “Ethica Nicomachea II” maar wel een van “Ethica Nicomachea IV”, dan kan je de volgorde omdraaien. Het belangrijkste is dat je ze beide leest om dit onderwerp te deblokkeren na 50% en tot 70%.


 • Gerechtigheid
  • Leer “Grieks” tot 51%
  • Lees “Ethica Nicomachea V - Gerechtigheid” (onderwerp tot 0%)
  • Lees “Ethica Nicomachea V - Gerechtigheid” (onderwerp tot 50%)


 • Soberheid
  • Leer “Grieks” tot 51%
  • Lees “Ethica Nicomachea III - De Moed en de Soberheid” (onderwerp tot 0%)
  • Lees “Ethica Nicomachea III - De Moed en de Soberheid” (onderwerp tot 50%)


 • De Vriendschap
  • Leer “Grieks” tot 51%
  • Lees “Ethica Nicomachea VIII - Vriendschap” (onderwerp tot 0%)
  • Lees “Ethica Nicomachea VIII - Vriendschap” (onderwerp tot 50%)


 • Plezier en Genoegens
  • Volg een les om dit onderwerp te ontdekken
  • Studeer alleen of volg lessen tot 50%


 • Een Zevende Ding
  • Volg een les om dit onderwerp te ontdekken
  • Studeer alleen of volg lessen tot 50%


Om verder te gaan:Edit
 • Om boven de 50% te komen, moet je “De Rooms-Aristotelische Kerk: Organisatie en Geschiedenis” op 100% hebben en dan kan je weer lessen volgen of op je eentje verder studeren.
 • Om boven de 70% te komen, moet je “Fundamenten van de Leer van Aristoteles” op 100% hebben en dan kan je weer lessen volgen of op je eentje verder studeren.

Het is mogelijk om alle deugden te ontdekken door een les te volgen en daarna op je eentje verder te leren (of door verdere lessen te volgen) om zo tot 50% te komen. De boeken lezen is echter de snelste manier (en de goedkoopste). Het nadeel is dat je toegang tot een exemplaar moet hebben of het is noodzakelijk om rond te trekken op zoek naar een Universiteit met het gewenste boekwerk. Houdt in gedachten dat deze kennis nog niet bruikbaar is zolang men niet kan gaan biechten; de studie van de ontologie is momenteel voordeliger omdat je meer overtuigingskracht hebt voor je preken.


De ontologieEdit

Er zijn vijf onderwerpen die te maken hebben met de ontologie. Drie ervan hebben geen voorwaarden om tot 100% te raken.

 • Logica: bij aanvang van de studies beheers je dit onderwerp voor 50% en kan je verbeteren door alleen te studeren of door lessen te volgen.
 • De zin van het bestaan: ontdek dit door een les te volgen en bestudeer het verder alleen of volg verdere lessen.
 • Het ontstaan van de wereld: ontdek dit door een les te volgen en bestudeer het verder alleen of volg verdere lessen.


Vervolgens komen de twee laatste onderwerpen, noodzakelijk om vele onderwerpen volledig te begrijpen.

 • Theologie: wetenschap van fundamentele kwesties
 1. Leer “Fundamenten van de Leer van Aristoteles” en “De zin van het bestaan” tot 100%
 2. Volg lessen of studeer alleen tot 20%
 3. Leer “Logica” en “Het ontstaan van de wereld” tot 100%
 4. Volg lessen of studeer alleen tot 70%
 5. Lees “Metaphysica Alpha” om verder te kunnen leren tot 100% d.m.v. lessen of zelfstudie.


 • Ontologie: de wetenschap van het Zijn :
 1. Leer “Fundamenten van de Leer van Aristoteles” en “De zin van het bestaan” tot 100%
 2. Volg lessen of studeer alleen tot 20%
 3. Leer “Logica” en “Het ontstaan van de wereld” tot 100%
 4. Volg lessen of studeer alleen tot 70%
 5. Lees “Metaphysica Gamma” om verder te kunnen leren tot 100% d.m.v. lessen of zelfstudie.

Hoe meer onderwerpen van de ontologie op 100% komen, hoe meer overtuigingskracht je preken hebben.

 0 onderwerpen → 2
 1 onderwerp → 4
 2 onderwerpen → 6 
 3 onderwerpen → 10
 4 onderwerpen → 16
 5 onderwerpen → 32 (bonus)

Men moet wel beseffen dat de overtuiging meer afhangt van het geloof in het idee dat je verkondigd dan het aantal ontologische onderwerpen dat je begrijpt. Als het verschil tussen je geloof in het idee en 80% kleiner is dan de overtuigingskracht die je krijgt door je studies dan wordt dit verschil in rekening gebracht. Het kleinste van de twee telt. Hier zijn drie voorbeelden die dit iets duidelijker moeten maken.


VoorbeeldenEdit

Voorbeeld 1

 • Ik verkondig het idee “het Heilige Opperwezen is almachtig” dat in mijn transcendentaal menu aangegeven wordt met “Je hebt ten volle begrepen” (wat overeenkomt met een geloof tussen 90% en 99%, maar laten we voor dit voorbeeld 95% nemen)
 95 – 80 = overtuigingskracht van 15
 • Ik heb vier onderwerpen volledig begrepen : overtuigingskracht van 16

→ Nu zou ik een overtuigingskracht van 15 hebben en niet van 16.


Voorbeeld 2

 • Ik verkondig het idee “het Heilige Opperwezen is almachtig” dat in mijn transcendentaal menu aangegeven wordt met “Je hebt ten volle begrepen” (nu nemen we 97%)
 97 – 80 = overtuigingskracht van 17
 • Ik heb drie onderwerpen volledig begrepen : overtuigingskracht van 10

→ Nu zou ik een overtuigingskracht van 10 hebben en niet van 17.


Voorbeeld 3

 • Ik verkondig het idee “het Heilige Opperwezen is almachtig” dat in mijn transcendentaal menu aangegeven wordt met “Je bent er zeker van” (wat een geloof van 100% is)
 100 – 80 = overtuigingskracht van 20
 • Ik heb vijf onderwerpen volledig begrepen : overtuigingskracht van 32

→ Hier heb ik een overtuigingskracht van 32 en niet van 20 omdat het begrijpen van alle ontologische onderwerpen op zich al een enorme overtuigingskracht geeft, of je nu een geloof van 80% of van 100% hebt in het verkondigde idee.


bijlagenEdit

(originele franse versie):Dank aan Baiboe voor de vertaling


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.