Koninkrijken der Renaissance
Advertisement

I.Proloog II.Beginnen met studeren van de Geneeskunde III.Verder studeren III.I.Beginselen van de Geneeskunde III.II.Herkennen van Reuma, Griep en Bronchitis III.III.Gevorderde Geneeskunde III.IV.Herkennen van Pest, Cholera en Tetanus IV.Hoe kennis vergaren? V.Overige informatie


I.Proloog[]

Deze handleiding gaat over het studeren van de geneeskunde, een domein in de Weg van Kerk en Wetenschap. Je kunt al voor dokter studeren vanaf lvl2, maar aangeraden is om hiervoor pas te studeren vanaf lvl3. Als dokter kun je momenteel weinig doen IG, behalve andere dokters doceren in de Universiteiten. Ziekten zijn IG nog niet gecodeerd, dus het niet niet bepaald aangeraden om nu al voor dokter te studeren. Ook is deze handleiding nog incompleet aangezien er weinig bekend is over dit domein, maar alles wat er bekend is staat erin opgeschreven.


II.Beginnen met studeren van de Geneeskunde[]

Als u lvl 3 bereikt en kiest van het domein Wetenschap zal u de volgende vaardigheden verkrijgen:


De talen:

Latijns : 10%

Grieks : 4%

Nederlands: 10%

De basisvaardigheden van de geneeskunde:

Beginselen van de Biologie: 20 %

Beginselen van de Anatomie: 20 %

Beginselen van de Geneeskunde: 0 %


En je krijgt ook twee herkenningen van de volgende drie ziekten:

De herkenninging

Bronchitis herkennen: 0%

Griep herkennen: 0%

Reuma herkennen: 0%

III.Verder studeren:[]

III.I.Beginselen van de Geneeskunde:

Beginselen van de Biologie en Anatomie zijn vereisten om Beginselen van de Geneeskunde te studeren. U heeft 100% in de Beginselen van de Biologie en 75% in de Beginselen van de Anatomie nodig om Beginselen van de Geneeskunde te kunnen studeren, u zal dan ook Beginselen van de Geneeskunde op 20% krijgen.


III.II.Herkennen van Reuma, Griep en Bronchitis:

U heeft 100% in de Beginselen van de Geneeskunde nodig om te studeren over het herkennen van Reuma, Griep en Bronchitis.


III.III.Gevorderde Geneeskunde:

100% in de Beginselen van de Geneeskunde vereist.)


III.IV.Herkennen van Pest, Cholera en Tetanus:

U heeft hiervoor 100% in de Gevorderde Geneeskunde nodig. Verder is hierover nog weinig bekend.


IV.Hoe kennis vergaren?[]

U kan zelfstandig leren of met behulp van een professor.

- Zelfstandig: U verkrijgt 1 tot 3% per dag (2% tot 6% als u een (IG) Heer bent).

- Met een professor: U verkrijgt 4% tot 6% (8 tot 12% als u een (IG) Heer bent).

Zoals je ziet, een heer zijn helpt!

V.Overige informatie:[]

Men kan talen doceren (Latijns, Grieks of Nederlands), zelfs al heeft u niet 100% in de taal die u wilt doceren. Hoe groter het verschil is tussen uw % van de taal en de professors % van de taal, hoe meer % u zal verkrijgen per dag.

Werken in het domein van één van je kenissen?: U heeft een kleine kans iets nieuws te leren in uw eigen Domein (Wetenschap).

Zoek en vind nieuwe ideeën uit?: U heeft een nog kleinere kans om iets te leren in uw eigen Weg (Wetenschap en Kerk).Auteur: Niekhzm

Advertisement