Wikia


16725951514a9a48804d454
Viccard van Molenveld (31 Juli 1430) is een inwoner en molenaar van het graafschap Holland, wonend in Heusden in de De Maasmolen


JeugdEdit

Viccard is geboren op 31 Juli 1430 in een kasteel der Teutonen. Ongewenst, dus was zijn moeder met hem weggegaan uit het kasteel en gevlucht naar de Friezen. Uiteindelijk bereikte ze een zuidelijk Fries dorpje, waar zijn moeder helaas snel de geest gaf.

Hij werd ondergebracht in een pleeggezin, waar hij met paarden leerden werken, tot hij volwassen was. Na een veldslag vertrok hij, onder indruk geraakt van het bloedvergieten, naar het zuiden.


TegenwoordigEdit

In 1450 kocht hij een huisje in Heusden. Een paar jaar later kocht er een molen bij.

Tijdens de Kamerijkse veldtocht werd zijn molen echter in de fik gestoken en niet veel later werd zijn huis verwoest door een storm.

Al snel bouwde hij zijn Maasmolen, buiten de muren van Heusden, waar hij tot de dag van vandaag in woont.

Hij is een getraind ruiter en is altijd al een voorstander geweest van een cavalerie-onderdeel in het leger te maken, al is dat tot nu toch niet gelukt.

Persoonlijk levenEdit

Viccard is niet getrouwd en heeft geen kinderen

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.