Wikia


Tarwe is een onafgewerkt product dat gebruikt wordt door molenaars om meel van te maken.


Tarwetelers verkopen hun tarwe op de markt na een groeicyclus van 12 dagen.

Gebruik door de Raad van HollandEdit

De meeste steden zullen geregeld tarwe opkopen om deze te verkopen aan de Raad. Tarwe wordt namelijk gebruikt door de Baljuw om koeien, schapen en varkens aan te maken.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.