Wikia


AfkomstEdit

Zelfportret

Zelfportret


Op 18 mei 1302 kregen de Fransen en de Fransgezinden te maken met de Brugse Metten als aanloop tot de Guldensporenslag.
Pieter de Coninck, een Brugs wever die bekend stond om zijn welsprekendheid, was een van de aanvoerders van een Brugs leger dat na deze Brugse Metten de kuststreek bevrijdde van de Franse bezetters. Nadat ze tevergeefs het kasteel van Kassel hadden belegerd, trokken deze troepen naar Kortrijk waar alle Vlaamse strijders zich verzamelden om een Frans leger onder leiding van Robert II van Artesië tot staan te brengen. In 1309 leidde hij samen met Jan Breydel en Jan Heem een oproer in Brugge, gericht tegen de nadelige gevolgen van het Verdrag van Athis-sur-Orge (1305). In 1321 nam hij opnieuw deel aan een opstand in Brugge. Als straf werden zijn bezittingen geconfisqueerd en verkocht. Ook de volder Jan Heem, die tijdens de opstand in 1302 tot burgemeester van Brugge was benoemd, was opnieuw van de partij. Pieter de Coninck was tweemaal getrouwd. Vlak voor het begin van die slag werd hij tot ridder geslagen, zo ook twee van zijn zonen.
DeKoninkrijken-swordcloth
Schildofpavese

Spastje de Coninck, achter-achter-achterkleinzoon van Pieter de Coninck, werd geboren op 11 Januari 1456 te Haarlem.
Haarlemmerpoort

Haarlemmerpoort

Naar verluidt was zijn familie het Graafschap Vlaanderen ontvlucht door de herhaaldelijke pesterijen van boeren. Zo strandden ze in de Nederlanden.


LevensloopEdit


Spastje was straatarm toen hij op 11 januari 1456 het levenlicht zag. Zijn ouders waren met hun enig kind zonder enige bezittingen gevlucht.
Berooid als Spastje was, vulde hij zijn eerste dagen door in de ongezonde mijnen te werken. Het gemoed leed eronder. Maar zijn status was ondergeschikt aan de noden van het Graafschap Holland. Dus als er hem gevraagd werd om in de mijnen te werken, dan verscheen hij de volgende dag moe, vuil en zwart. Ook onderbetaalde jobs nam hij gretig aan. Er moest toch brood op de plank komen?!
Op 7 april 1456 pas kocht hij zijn vaste stek, Turfmarkt 10.
PentekeninghuisjeHaarlem

Haarlem, Turfmarkt 10

Naast zijn erf had hij een tarweveld kunnen kopen. Daarna volgde een groentenveld, dat hij van de toenmalige burgemeester, de heer Estorius Merai de Ligne voor zijn grote liefde Weetnix de Guillotine kocht. Natuurlijk hield hij woord en had hij haar dat veldje hondstrouw voorbehouden. Zo ruilde hij een groentenveld in voor een gierstveld. Later zou hij zijn eerste tarweveld ook omzetten naar gierst. Langzaam aan had hij zich opgewerkt.

GebeurtenissenEdit


04-09-2008 05:05 : Je vindt 5 florijnen onder een rots!


07-09-2008 05:09 : Al wandelend, stuit je op een goede plank hout. Misschien is ze nuttig ?


13-09-2008 05:01 : Je bent met het juiste been uit bed gestapt! Je bent in goede doen en dat laat zich merken !


15-09-2008 05:07 : Wat een energie ! Je waant je onoverwinnelijk ! De redder van het koninkrijk !


20-09-2008 04:39 : Je boot is aan het lekken. Het wordt tijd dat je hem eens vervangt.


23-09-2008 05:11 : Je bent met het juiste been uit bed gestapt ! Je bent klaar om elke uitdaging aan te gaan !


25-09-2008 05:13 : Het is prachtig weer ! Je bent zo opgewekt dat je er zou van gaan dansen.


26-09-2008 05:05 : Dankzij pure doorzettingskracht, leer je enkele regels van het "levensgenieten" (+1 charisma)


01-10-2008 05:06 : Het is prachtig weer ! Je bent zo opgewekt dat je er zou van gaan dansen.


11-10-2008 05:04 : Het is prachtig weer ! Je bent zo opgewekt dat je er zou van gaan dansen.


20-10-2008 04:59 : Door het harde trainen beheers je je lichaam beter (+1 Krachtpunt)


22-10-2008 04:49 : Je bent met het juiste been uit bed gestapt ! Je bent klaar om elke uitdaging aan te gaan !


23-10-2008 04:47 : Wanneer je ontwaakt, zie je naast je een lekker stuk liggen. Een lekker sappig en goed voorzien stuk. Onmogelijk zeg je ? Helemaal niet, maar het is wel ongetwijfeld het mooiste stuk vlees dat je ooit hebt gezien.


28-10-2008 04:52 : Al wandelend, stuit je op een goede plank hout. Misschien is ze nuttig ?


31-10-2008 04:37 : Wanneer je ontwaakt, zie je naast je een lekker stuk liggen. Een lekker sappig en goed voorzien stuk. Onmogelijk zeg je ? Helemaal niet, maar het is wel ongetwijfeld het mooiste stuk vlees dat je ooit hebt gezien.


01-11-2008 04:43 : Je bent met het juiste been uit bed gestapt! Je bent in goede doen en dat laat zich merken !


07-11-2008 04:45 : Dankzij pure doorzettingskracht, leer je enkele regels van het "levensgenieten" (+1 charisma)


04-12-2008 04:44 : Er wordt op de deur geklopt. Je doet open, maar er is niemand. Wel staan er twee zakken gierst op de stoep. Merkwaardig, niet?


10-12-2008 04:58 : Je bent met het juiste been uit bed gestapt! Je bent in goede doen en dat laat zich merken !


13-12-2008 04:42 : Voor het slapen gaan heb je een boek gelezen. Dit heeft je geen windeieren gelegd. (+1 Intelligentiepunt)


20-12-2008 05:00 : Al wandelend, stuit je op een goede plank hout. Misschien is ze nuttig ?


21-12-2008 05:48 : Wanneer je je ogen opendoet, is alles donker. Licht verontrust, probeer je op te staan, en opeens merk je dat je de hele nacht onder een sloep hebt geslapen. "Een sloep ?? Wat is dit toch voor een belachelijk spel waarin je in het midden van de nacht sloepen vindt op het hoofd van de mensen" Een enkele verklaring : ergens anders, heeft een anti-sloep zich ergens op het hoofd van een persoon gestort, opdat de totale hoeveelheid sloepen bewaard is gebleven tijdens de nacht.


25-12-2008 04:53 : Je bent met het juiste been uit bed gestapt! Je bent in goede doen en dat laat zich merken !


01-01-2009 04:41 : De appel valt niet ver van de boom. De boom is nergens te bekennen, maar je vond de appel vanochtend onder je kussen.


07-01-2009 04:44 : Voor het slapen gaan heb je een boek gelezen. Dit heeft je geen windeieren gelegd. (+1 Intelligentiepunt)


14-01-2009 04:38 : Wat een energie ! Je waant je onoverwinnelijk ! De redder van het koninkrijk !


15-01-2009 04:47 : Door het harde trainen beheers je je lichaam beter (+1 Krachtpunt)


18-01-2009 04:40 : Je vindt 5 florijnen onder een rots!


19-01-2009 04:43 : Wat een energie ! Je waant je onoverwinnelijk ! De redder van het koninkrijk !


22-01-2009 04:52 : Je ziet duidelijk in je ideeën vandaag, je hebt de doordringende geest. Freaky hé?


24-01-2009 04:43 : Het is prachtig weer ! Je bent zo opgewekt dat je er zou van gaan dansen.


26-01-2009 04:53 : Je passeert langs START : ontvang 15 florijnen (hoezo dit spel wordt belachelijk?)


29-01-2009 05:00 : Voor het slapen gaan heb je een boek gelezen. Dit heeft je geen windeieren gelegd. (+1 Intelligentiepunt)


31-01-2009 05:09 : Het is prachtig weer ! Je bent zo opgewekt dat je er zou van gaan dansen.


05-02-2009 05:13 : Er wordt op de deur geklopt. Je doet open, maar er is niemand. Wel staan er twee zakken gierst op de stoep. Merkwaardig, niet?


06-02-2009 05:05 : Je vindt 5 florijnen onder een rots!


14-02-2009 04:55 : Je bent met het juiste been uit bed gestapt! Je bent in goede doen en dat laat zich merken !


09-03-2009 04:36 : Het is prachtig weer ! Je bent zo opgewekt dat je er zou van gaan dansen.


13-03-2009 04:32 : Je vindt 5 florijnen onder een rots!


20-03-2009 04:39 : Voor het slapen gaan heb je een boek gelezen. Dit heeft je geen windeieren gelegd. (+1 Intelligentiepunt)


23-03-2009 04:36 : Je hebt een glas water gegeven aan een bedelaar. Je geste werd ten zeerste geapreciëerd (+1 faampunt).


01-02-2010 04:17 : Deze ochtend ontwaak je heel vroeg en tot je verbazing bevind je je op het strand met een vis in je mond. Je herinnert je niets meer van de vorige avond. Wat is er gebeurd? Maakt niets uit, je hebt er een vis bij!


06-02-2010 04:16 : Er wordt op de deur geklopt. Je doet open, maar er is niemand. Wel staan er twee zakken gierst op de stoep. Merkwaardig, niet?


10-02-2010 04:18 : Je bent met het juiste been uit bed gestapt! Je bent in goede doen en dat laat zich merken !


12-02-2010 04:17 : Je ziet duidelijk in je ideeën vandaag, je hebt de doordringende geest. Freaky hé?


14-03-2010 04:22 : De appel valt niet ver van de boom. De boom is nergens te bekennen, maar je vond de appel vanochtend onder je kussen.

Verwezelijkingen Edit

 1. Sedert 5 maart 1456 vervult hij trouw zijn dienstplicht in het grootse Graafschappelijk Leger, de Gulden Leeuwen.
  HetKasteelvanDenHaag

  Wapenschild De Gulden Leeuwen

  Rechtvaardig als hij is, staat hij altijd op de bres om onrecht te bestrijden! Voor mensen die hem nauw aan het hart liggen, ging hij zonder verpinken door vuur. Vandaag de dag had hij het in Haarlem al tot onderluitenant geschopt. Daardoor was hij ook lid van de Generale Staf.
 2. Hij was vertegenwoordiger voor Haarlem van de Tarwegilde sinds 12 april 1456.
  WapenTarwegilde

  Wapenschild Tarwegilde

 3. Op diezelfde dag had hij ook geheimhouding in de stadsraad gezworen.
 4. Tot lid van het Gierstgilde was hij nog niet toe gekomen. Gildes werden ook steeds minder bezocht, aangezien ze op het secundaire forum te vinden zijn. Hij betreurde dit wel, want naar zijn bescheiden mening kunnen gildes echt wel van wezenlijk belang zijn!
 5. Waard van de BvH onder de heer Konentje (ex-vertegenwoordiger van de BvH Haarlem) en de Nationale KredietBank (NKB).
 6. Spastje is een gelovig mens en vandaar ook gedoopt in de Rooms-Aristotelische Kerk op 29 oktober 1456. Jah is groot, Jah is machtig!
 7. Op 5 november 1456 werd hij vertegenwoordiger en moderator van de Vissersgilde.
 8. Mister Haarlem 1456.
  Zkroonmons1tb2

  Kroon Mister Haarlem 1456

 9. Op 24 december 1456 ontving Spastje een prijs als winnaar van een georganiseerde colfwedstrijd.
 10. Spastje kiest op 22 maart 1457 voor het erudiet burgerschap (level 3). Na maanden beitelen, bewerken, hameren, timmeren, schaven, schuren, zagen, enz. werd zijn werkplaats een feit. Hij zou niet in de voetsporen van zijn bekende over-over-overgrootvader stappen, maar koos voor timmerman. Op deze eerste lentedag had Spastje werk gemaakt van zijn beroep om daar de stad mee van dienst te zijn!
 11. De opening op 11 januari 1458 van herberg Sint-Jozef is een feit!
 12. Verkozen tot Burgemeester van Haarlem van 1 februari 1458 tot 25 februari 1458 (één termijn).
 13. Op 10 februari 1458 afgestudeerd in de basis van de Weg van het Leger: "Gefeliciteerd! Je hebt je nieuwe kennis meester gemaakt!"

Hij had dus al wat naam en faam in Haarlem en omstreken.
Hij was zo eerlijk als goud! Iedere Haarlemmernaar kon beamen dat hij voor werk op zijn tarwe- en/of gierstveld altijd een degelijk loon uitbetaalde!

WeetjesEdit

 1. Rekening Bank van Holland nr. 160 (voor al uw giften)
 2. Sinds 5 maart 1456 Reservist-Onderluitenant
 3. Eigenaar van herberg Sint-Jozef (vaste waardin Weetnix_sophia)
 4. Op 12 januari 1458 opnieuw lid van de Stadsraad Haarlem!
 5. Studies:
  Beheerst het Latijn: 100%
  Beheerst het Grieks: 100%
  Beheerst de moderne talen: 100%

  Beginselen van de Biologie : 71 %
  Beginselen van de Geschiedkunde : 100 %
  Studie van de gouvernementele instituten : 100 %
  Principes van het Recht : 100 %
  Communicatietechnieken : 100 %
  Werking van de belastingsheffing : 100 %
  Handel : 100 %
  De Rooms-Aristotelische Kerk: Organisatie en Geschiedenis : 45 %
  Fundamenten van de Leer van Aristoteles : 27 %
  Plezier en Genoegens : 8 %
  Beginselen van de Anatomie : 42 %
  Logica : 73 %
  De zin van het bestaan : 24 %
  Het ontstaan van de wereld : 100 %
  Kunst van het Oorlogsvoeren : 100 %
  Beginselen van de militaire tactiek : 100 %
  Beginselen van de militaire strategieën : 100 %
  Gevorderde strategie : 100 %
  Metselen : 100 %
  Beginselen van de maritieme vaardigheden : 100 %
  Astronomie : 100 %
  Gevorderde maritieme vaardigheden : 100 %
  Beginselen van de maritieme techniek : 100 %
  Gevorderde maritieme techniek : 100 %
  Expert maritieme vaardigheden : 100 %
  Beginselen van de maritieme vechtkunst : 100 %
  Gevorderde maritieme vechtkunst : 100 %
 6. Transcendentaal:
  Je bent een echte gelovige.
  Je ideeën:
  Het lijkt je redelijk om te zeggen dat het Heilige Opperwezen almachtig is.
  Het lijkt je niet overdreven om te beweren dat de wijze man aan het leven in de stad moet deelnemen.
  Je zegt tegen jezelf dat het mogelijk is dat de dingen kopieën zijn van de Ideeën.
  Je zegt tegen jezelf dat het mogelijk is dat de schoonheid uit bepaalde verhoudingen volgt, met ideale maten en harmonische ritmes.
  Het lijkt je onwaarschijnlijk dat iemand kan beweren dat de metafysica de wetenschap is van de eerste oorzaken.
 7. Liefhebber van mede:
  Slaaap kindje slaaap, daarbuiten loopt een schaaap. Zzzzzzzz...
  Lalala ! Lalala ! Lalala !
  Rustig aan makker.
  Maar jah, jaja, maar euh ja, enfin *hips* blurp, hè ? uhu !
 8. Klant (1398,35 fl) en filiaalhouder van De Amsterdamse StadsBank voor Haarlem.

WapenfeitenEdit

Deelname aan de Vlaams-Hollandse oorlog: verdediging van de stad Haarlem en veldtocht van Haarlem naar Utrecht met het leger vertrokken uit Amsterdam.

Op 16 juni 1458 12:00:00, heeft Thebuffel de persoon Spastje uitgedaagd. Uit deze heroïsche strijd kwam Spastje zegevierend naar voren. Viert zijn lof en geef eer aan een held die zijn gelijke niet kent! Spastje won een donut.

Op 17 juni 1458 12:00:00, heeft Deborah126 de persoon Spastje uitgedaagd. Uit deze heroïsche strijd kwam Spastje zegevierend naar voren. Viert zijn lof en geef eer aan een held die zijn gelijke niet kent! Spastje won een donut.

Op 18 juni 1458 17:00:00, heeft Crocifixio de persoon Spastje uitgedaagd. Uit deze heroïsche strijd kwam Spastje zegevierend naar voren. Viert zijn lof en geef eer aan een held die zijn gelijke niet kent! Spastje won een donut.

Op 20 juni 1458 20:00:00, heeft Appel102 de persoon Spastje uitgedaagd. Uit deze heroïsche strijd kwam Spastje zegevierend naar voren. Viert zijn lof en geef eer aan een held die zijn gelijke niet kent! Spastje won een donut.

Op 22 juni 1458 17:00:00, heeft Weetnix de persoon Spastje uitgedaagd. Uit deze heroïsche strijd kwam Spastje zegevierend naar voren. Viert zijn lof en geef eer aan een held die zijn gelijke niet kent! Spastje won een donut.

Op 23 mei 1460 17:00:00, heeft Stgerolf de persoon Spastje uitgedaagd. Het verslag van het duel, door onze favoriete commentatoren, Bertram en Walram: 0. Stgerolf wordt gemaaid als een korenaar in de lucht, wat een opmerkelijke actie Spastje! De perfecte actie, Stgerolf ligt in in het veld te vergaan van de pijn. (Spastje richt 12 punten schade toe aan Stgerolf.) 1. Spastje wordt gemaaid als een korenaar in de lucht, wat een opmerkelijke actie Stgerolf! De perfecte actie, Spastje ligt in in het veld te vergaan van de pijn. (Stgerolf richt 18 punten schade toe aan Spastje.) 2. Stgerolf wordt gemaaid als een korenaar in de lucht, wat een opmerkelijke actie Spastje! De perfecte actie, Stgerolf ligt in in het veld te vergaan van de pijn. (Spastje richt 18 punten schade toe aan Stgerolf.) Uit deze heroïsche strijd kwam Spastje zegevierend naar voren. Viert zijn lof en geef eer aan een held die zijn gelijke niet kent! Spastje won een donut.

Wapenmeester van de stad Haarlem (12200 punten)

StamboomEdit

Stamboom

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.