Algemeen[bewerken | brontekst bewerken]

De Shaded Brethren is een criminele organisatie die zijn oorsprong vond in Holland, meer specifiek de havenstad Rotterdam . Het verhaal luidt dat de organisatie ontstond uit het samenhokken van enkele Hollandse rovers maar zichzelf daarna ontwikkelde tot een politiek, economisch en militaire vereniging. De organisatie tracht, voornamelijk binnen Holland, een autoriteit te vormen en heeft als doel om zelf rijker en machtiger te worden om zo het graafschap naar eigen idealen in te richten. Door middel van corruptie, spionage, afpersing en een sterke militaire achterban probeert het Broederschap overal een voet tussen de deur te hebben en zijn inspraak te laten gelden. Het genootschap der schaduwbroeders staat vooral bekend om zijn openlijke agressieve aanpak die al meerdere keren heeft geleid tot het plunderen van Hollandse steden.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Er zijn vele verhalen die de ronde doen over het ontstaan van deze organisatie, de ene al meer geloofwaardig dan de andere. Het meest waarschijnlijke gaat als volgt.

De zomer van 1458 scheen een dieptepunt te zijn voor het Hollandse criminele milieu. Rovers en ander gespuis waren verspreid geraakt over het graafschap, verdeeld door onderlinge twisten en opgejaagd door het genadeloze beleid van de Hollandse autoriteiten. Een selecte groep overgeblevene zouden besloten hebben hun persoonlijke geschillen naast zich neer te leggen en een verbond te maken om een laatste poging te ondernemen een blok te vormen tegen de nakende uitroeiing, hier zou de basis van de Shaded Brethren zijn gelegd.

De kleine groepering zou in beperkte kringen sympathie hebben gevonden en achtte zichzelf als snel capabel zijn doelen naar een hoger niveau te brengen. De organisatie kreeg bekendheid toen toenmalig leider Viranto Delasta en diens broer Wout Delasta , met een aantal handlangers, op 16 oktober 1458 de burgemeester van Leiden afzetten en het stadhuis overnamen. De overname zou niet gericht zijn tegen de stad maar enkel als een promotiestunt dienen om hun aanwezigheid kenbaar te maken. Ondanks deze aankondiging maakte de bende een grote hoeveelheid aan gelden en goederen soldaat.

Na deze publieke uitdaging naar de autoriteiten toe verdween de bende even snel uit het zicht als ze verschenen was. Veel inkt werd verspild aan lange debatten over wat er precies in Leiden was gebeurd. Vele hadden een eigen versie, slechts weinige wisten het. Na deze openlijke daad van agressie werd het schaduwbroederschap sterk opgejaagd door de Hollandse autoriteiten en als snel begon men te denken dat het de bende geen lang leven beschoren was. De aanhangers van deze overtuiging kregen hun ongelijk op een ruwe manier voorgeschoteld.

Rond de jaarwisseling ontstond er een keerpunt in de geschiedenis van de organisatie. Het Broederschap besloot openlijk de oorlog te verklaren aan de graafschappelijke raad. De periode die daarop volgde zou de meest gewelddadige worden die de groepering zou kennen. Het werd gekenmerkt door een lange uitputtende strijd om de macht in de havenstad Rotterdam . Na enkele weken leek het erop dat het Broederschap de bovenhand begon te krijgen. Onder Viranto ’s meedogenloze bewind wist de SB het Hollandse elite korps te verdrijven uit Rotterdam en verschillende tegenstanders werden geliquideerd. Hoewel de balans tot dan in evenwicht scheen te blijven, kwam er op twintig januari een drastische wending in de machtsstrijd toen een legeraanvoerder van de bende het op een akkoord wierp met de raad en zich overgaf. Vele zeggen dat deze datum beschouwd kan worden als de ondergang van de SB. Viranto wist met enkele getrouwen, waaronder zijn broer Wout , te vluchten naar Engelse bodem om zo vergeldingsacties te ontlopen. Naar verluidt kwam hij enkele maanden na zijn aankomst op een dubieuze manier aan zijn einde. Sindsdien is er niet meer van de beruchte organisatie gehoord..

Ondanks het Broederschap al lange tijd geen teken van leven meer vertoont, zal de slangachtige S en gekrulde B niet snel uit het geheugen van de Hollandse bevolking verdwijnen. Sommige beweren zelfs dat het een kwestie van tijd is vooraleer er een nieuwe Grootmeester opstaat en de orde nieuw leven in blaast.

Eén ding is zeker, de tijd zal het leren.

Terugkomst[bewerken | brontekst bewerken]

Na de zomer van h-het jaar 1460 ontstaat er licht paniek in de wandelgangen van functionarissen van het Graafschap Holland. Steeds meer stemmen gaan op over de heropstanding van het SB. Zo beweert de een dat ze in Ierland gesignaleerd zijn, terwijl de ander hen in Holland situeert. Tegenstrijdigheden stapelen zich op, het bewijs blijft achterwege. Holland wacht met ingehouden adem op een teken, die misschien nooit komen zal…


Thuisbasis van de Shaded Brethren

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.