Koninkrijken der Renaissance
Advertisement

Wapenschild SRING

Het Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae (SRING) is het keizerrijk waartoe het Graafschap Holland behoort.Deze Latijnse benaming kan vertaald worden als 'Het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie'. (kortweg: HRR)

Het werd Rooms genoemd omdat dit keizerrijk werd gezien als de wettige verderzetting van het Romeinse rijk. Men geloofde immers sommige Bijbelse profetieën die zeiden dat als het Romeinse Rijk ten onder zou gaan, ook de wereld zou vergaan. En dit wilde de middeleeuwer vermijden uiteraard!

In de Koninkrijken der Renaissance is het SRING het tweede grootste land, op het Koninkrijk Frankrijk na.

Wat uitzonderlijk is, is dat dit land bestaat uit wel 18 IG provincies, en er 4 verschillende talen worden gesproken: Duits, Frans, Italiaans en Nederlands.

De Keizer van het SRING[]

De Keizer van het SRING wordt verkozen door de raden van elke provincie. Dit betekent dat de keizer evengoed een Hollander of een Italiaan kan zijn.

Hier volgt een lijst van Keizers:

Provincies in het Heilig Roomse Rijk[]

Duits[]

Frans[]

Italiaans[]

  • Ducato di Milano
  • Ducato di Modena
  • Repubblica di Genova
  • Repubblica fiorentina
  • Repubblica di Siena

Nederlands[]

Advertisement