WikiaPetrus Antonius de Ligne
Persoonlijke informatie
Anton
Naam Petrus Antonius de Ligne
IG-naam Petrus_Antonius
Geboortedatum 9 maart 1424
Geboortestad Leuven
Geboorteland Brabant


Petrus Antonius de Ligne (°9 maart 1424, Leuven - heden) werd geboren als jongste zoon van Johannes de Ligne* en wijlen Elisabeth de Ligne*.

Jeugd Edit

Anton wordt geboren als jongste in een gezin met drie zonen. Zijn oudere broers zijn Godfried en Raboude. Hun moeder overlijdt op jonge leeftijd, enkele dagen na de geboorte van Anton. Dit heeft zijn weerslag op het gezin. Vader Johannes komt niet over het verlies heen en vindt zijn troost in de drank. Waarschijnlijk is dit de reden dat Godfried* en Raboude het gezin als jonge kinderen verlaten. Anton voelt zich schuldig om het overlijden van zijn moeder. Daarom blijft hij lang thuis wonen om voor zijn vader te zorgen.

In de maand dat hij 30 wordt, besluit Anton zijn ouderlijk huis te verlaten. Hij reist naar Holland, het Graafschap waar meer familieleden zich in het verleden hebben gevestigd. Rijke familieleden geven hem onderdak en helpen hem aan werk.

Loopbaan Edit

Uiteindelijk vestigt Anton zich in Leiden. Hier vindt hij een klein huisje met voldoende land om tarwe en groente te verbouwen. Zodra hij voldoende geld heeft laat hij een kleine molen bouwen. Nu en dan maalt hij tarwe, maar op de meeste dagen is hij te vinden in het bos alwaar hij hout hakt. Het hout verhandeld hij meestal met kooplieden uit Rotterdam.

In september van het Jaar des Heeren 1458 stelt Anton zich kandidaat voor de burgemeestersverkiezingen van Leiden. Zijn tegenkandidaat Maarten de Zwarte wint met een overgrote meerderheid van stemmen. Hierna wordt Anton uitgenodigd in de stadsraad, maar neemt op 22 oktober ontslag, omdat hij zich niet kan vinden in de werkwijze van de burgemeester.

Op 12 januari 1459 start Anton als partij- en fractievoorzitter van de politieke partij De Hollandse Leeuw een verkiezingslijst op. Hiermee is de wederopstanding van genoemde partij een feit. Binnen een jaar blijkt de nieuwe partij echter geen lang leven beschoren. Er is te weinig animo en De Leeuw kan slechts enkele keren een volledige lijst indienen.

Heer van Zijderveld Edit

8 januari 1461 wordt Anton door Hare Hooggeboren Hertogin Philippa Vittoria Borgia de Ligne benoemd tot Heer van Zijderveld.


Heerlijkheid Zijderveld

Zijderveld

In zilver gekanteeld van keel beladen met een zuil van sabel.

Burgemeester van Amsterdam Edit

8 februari 1461 wint Anton de verkiezingen in Amsterdam. Hij is één van de drie kandidaten. Dit mandaat wordt verlengd op 10 maart na verkiezingen zonder tegenkandidaten. Bij de daaropvolgende verkiezingen is er wel tegenstand in de vorm van aftredende Graaf van Holland Mattheuss Alexander Tailleur Connor. Ook deze verkiezing wordt door Anton gewonnen waardoor hij zijn mandaat met een derde maand kan verlengen.

Als burgemeester van Amsterdam ligt de focus op economie en activiteit. Het aanbod en de omzet op de Amsterdamse markt wordt vergroot, evenals het toerisme. De activiteit van Amsterdammers vergroten blijft een lastige taak waarin nog weinig succes is behaald.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.