Wikia


In dit archief worden alle rechtszaken van 1456 bewaard door de openbare aanklager van Holland sinds 29 maart 1456.

Rechtzaak Piwi111 versus Holland - Slavernij - Schuldig // 12 maart 1456

Akte van inbeschuldigingstelling

Geachte Edelachtbare,

We zijn hier samen voor Piwi111. Hij heeft zich bezondigt aan Slavernij en heeft zich bij terechtwijzing door veldwachter Pim_t voor gedaan alsof er niets aan de hand was. Hierdoor is de slavernij een feit geworden, en heeft hij Rorn aangewerft voor 12 fl.

Een schikking werd genegeerd door de in beschuldiging gestelde, waardoor de zaak voor komt voor U, Edelachtbare.

Het bewijs zelf vind u hier terug:

[1]

Voor bijkomstige documenten & informatie heb ik het dossier ten toon gesteld in mijn kantoor, hier te vinden:

[2]

Gaarne wil ik de gedaagde eraan herinneren dat hij recht heeft op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is:

[3]

Tenslotte kan de in beschuldiging gestelde steeds de wetten & decreten erop naslaan op de volgende plaats:

[4]

Ik dank uw voor uw aandacht, de straf en/of schikking wordt naderhand geëist.

Eerste pleidooi van de verdediging

hoi

ik weet niet waarom het dan in het lijstje staat. haal dat dan weg ik heb gewoon het laagste gedaan wat er stond.

piwi111

Rekwisitoor van de openbare aanklager

Geachte Edelachtbare,

de bedaagde ontkent de feiten niet, maar uit zijn korte verdediging valt af te leiden dat hij zich er niet bewust van was dat wij deze aanbieding niet konden weghalen.

Daarom eist het Openbaar Ministerie de volgende zaken, rekening houdend met de omstandigheden: - Het terug betalen van de achtergehouden loon met een verontschuldiging naar de tewerkgestelde - De administratiekosten


Dit geldt als een ernstige waarschuwing naar later toe, acties als deze worden niet getolereerd in het Graafschap Holland!

Alvast bedankt voor uw aandacht,

Moge het Recht zegevieren.

Laatste pleidooi van de verdediging

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.

Getuigenis

De aanklager riep Pim_t op als getuige.

Zie hier de getuigenis: Tijdens een van onze rondes hebben we met de veldwacht in Rotterdam geconstateerd dat de heer Piwi111 een baan aanbood voor het bedrag van 12 florijnen. Ik heb toen direct een brief gestuurd aan de heer Piwi111 om deze te verwijderen. Later is geconstateerd dat de baan was aangenomen. Hierop heb ik hem een brief doen toekomen om het verschil tussen het minimum loon en het door hem aangeboden loon te schikken zodat de werknemer toch het loon zou krijgen wat hij verdient te krijgen. Ik heb zowel op deze brief, als op de dwangbrief die daarna door mij is verstuurd geen antwoord meer mogen krijgen. Hierdoor was ik helaas gedwongen om de zaak over te dragen aan de OA.

Het vonnis

Piwi111 werd beschuldigd van Slavernij.

Het vonnis is gevallen

De beklaagde is schuldig bevonden aan Slavernij.

De rechter stapt de zaal binnen, op zijn bureau liggen stapels dossiers, hij heeft veel werk te doen.

Geachte aanwezigen,

Na te hebben geluisterd naar de verschillende commentaren hier gegeven verklaar ik Rechter Sjnoel de Gilraen, Rechter van het Graafschap Holland de heer Piwi111 schuldig aan slavernij, hij zal de twaalf florijnen terug moeten betalen net als de administratie kosten.

Dit is mijn uitspraak.

Een klap liet zich horen.

De beklaagde is veroordeeld tot een boete van 5 florijnen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.