Wikia


Zaak Zomolz vs. Graafschap Holland - Verstoring van de openbare orde - SchuldigEdit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

 • Vrouwe Dolina loopt met enige papieren en een vertaalboek de rechtszaal in.*

Geachte rechter en aanwezigen

Voor u breng ik een bijzondere zaak, ik klaag de verdachte, Heer Zomolz aan wegens de verstoring van de openbare orde. Heer Zomolz heeft in de nacht van 24 april op 25 april het gemeentehuis van Heusden getracht te bestormen. Echter stuitte hij op een stadswacht, Heer Bartox genaamd. Deze Heer was uit het verre Vlaanderen gereisd en heeft die nacht de stadswacht versterkt, de reiziger is voor handel naar ons graafschap gekomen en spreekt de nederlandse taal niet. Wel frans en engels.

Omdat onze getuige niet op de hoogte was van onze wetten en onze schout verzuimt heeft om bewijs van de bestorming te vragen is er geen screen. Wat ik wel heb is een brief die Heer Bartox gelijk naar de burgemeester, Vrouwe Armanda, heeft verstuurd.

 • Dolina overhandigd de brief aan de rechter. *

bewijs

Sta mij toe deze voor u te vertalen.

 • Dolina pakt haar vertaalboek erbij*

_______________________________________

Hallo,

I wil u laten weten over de opstand welke gisteren plaats heeft gevonden:

“24-04-2008 04:24 : Snodaards hebben een poging gedaan om het gemeentehuis te bestormen. Jij hebt geholpen om de opstand in de kiem te smoren. In het gevecht, heb je Zomolz herkent tussen de bestormers.

Ik heb dus Zomolz herkend, ik hoop dat dat enige hulp voor u zijn kan.

Met vriendelijke groeten, Bartox.

______________________________________

Tevens is de heer Bartox bereid te komen getuigen, ik wil hem oproepen om zijn getuigenis af te leggen en ik zal mijzelf dan weer oproepen om het te vertalen.

Dan wil ik de verdachte op de hoogte brengen van zijn rechten, de verdachte blijft op vrije voeten en indien hij dit wenst kan hij een advocaat in de arm nemen. Welke hij hier kan bereiken:

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Indien de beklaagde de wetten en decreten erop na wil lezen vindt hij deze hier:

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553

 • Dolina maakte een eerbiedige buiging naar de rechter.*

Dan als laatste wil ik u bedanken voor uw tijd, de strafmaat of schikking maak ik later bekend en de getuigenis van Heer Bartox vertaal ik later.

 • Dolina nam weer plaats in haar zetel*

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

 • Zomolz komt de rechtbank binnen lopen en kijkt verontrustend om zich heen. Nadat hij te horen had gekregen stond hij op en begon zijn verdediging.*

Geachte rechter, OA en andere aanwezigen

Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik wordt beschuldigd van het deelnemen in een opstand in Heusden. Waar deze beschuldiging vandaan komt of op gebaseerd is begrijp ik niet helemaal.

Ik vindt het ook een schande dat ik vervolgd wordt op basis van een brief. Als dit al als bewijsmateriaal wordt gebruikt ipv screenshots waar moet het dan heen met ons mooie graafschap?

Hier eindig ik mijn eerste pleidooi, omdat ik nog steeds niet de reden zie van mijn vervolging en dus geen manier kan bedenken om mij ertegen te verdedigen.

 • Na de laatste woorden te hebben uitgesproken gaat Zomolz op zijn stoel zitten*

Rekwisitoor van de openbare aanklager

 • Dolina staat op en neemt het woord names de Heer Bartox, hij kan doordat hij in Vlaanderen woonachtig is niet verschijnen hier. (Het is in game technisch niet mogelijk).*

Geachte Rechter,

Heer Bartox heeft in het engels zijn getuigenis bij mij achter gelaten, indien u dat wenst kunt u het navragen bij hem.

 • Dolina geeft de rechter de brief welke zij had ontvangen van Heer Bartox*

bewijs

Ik vertaal het naar het nederlands;

Bartox staat voor de rechter, groet hem en doet zijn rede

Ik ben hier om te getuigen tegen de heer Zomolz. Op de 24ste april heb ik hem herkend onder de betogers. Op dat moment was er een revolte gaande in Heusden. Ik heb helaas niet meer bewijs, alleen mijn woord. Met hartelijke groet Bartox

Ik hoop dat dit voldoende is

Bartox

Dolina houdt even stil en gaat vervolgens verder.

Geachte Rechter, ik zal duidelijk en streng in mijn eis zijn. Ik eis een schadevergoeding van Fl. 100,00 die de Heer Zomolz dient te betalen aan de stad Heusden. De stad moet extra wachten in huren om te zorgen dat dit soort opstanden mislukken wat gelukkig tot heden ook zo is. Om de stad te compenseren is dit mijn eis.

Dolina gaat weer zitten en wacht af hoe het proces verder verloopt.

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Zomolz hoorde vol ongeloof de woorden van Dolina aan. Hij kon niet begrijpen dat hij werd beschuldigd op basis van een brief van iemand die niet eens in Holland woonachtig was. Uiteindelijk stond Zomolz op en keek de rechter aan.

Beste rechter,

Is de wereld echt op zijn kop gaan staan? Moeten mensen tegenwoordig gaan bewijzen dat ze onschuldig zijn zonder dat er echt concreet bewijs is dat hij iets heeft gedaan. Worden mensen veroordeeld door brieven afkomstig van spelers die niet eens in ons graafschap wonen?

Wat de heer Bartox zijn motieven waren toen hij die brief schreef weet ik niet, eigenlijk interesseert het me niet eens zoveel. Ik zou het liefst gewoon dit alles achter me laten en doen alsof het nooit is gebeurd.

Ik vraag u rechter....nee ik smeek u om de juiste beslissing in deze zaak te nemen. U kan vandaag een weg inslaan waar ons graafschap een chaotisch gebied wordt waar iedereen elkaar kan aanklagen, omdat ze het leuk vinden. Of u kan iedereen laten zien dat een rechtszaak gewonnen moet worden met concreet bewijs in plaats van een brief.

Alles wat ik van u vraag meneer de rechter, is of u diep in uw hart wil kijken en uzelf afvraagt waar Graafschap Holland naartoe gaat als bij dit proces een verkeerde beslissing genomen wordt.

Zomolz maakt nog een eerbiedige buiging naar de rechter en gaat weer op zijn plaats zitten

De verdediging riep Pinda op als getuigeEdit

Zie hier de getuigenis: Pinda komt de rechtzaal binnen met een bijna leeg dossier. Hij groet iedereen in de rechtzaal en ga even een wat bijpraten met de aanwezige bekende. Neemt plaats naast zijn cliënt en wacht.

De rechter komt de zaal in, iedereen ga staan en wacht om te zitten tot de rechter zit. De balieverantwoordelijke roept heer pina op zijn Pleidooi te houden.

Ik spring recht en neem mijn plaats in.

Geachte hoogwelgeboren hoogedelgestrenge edelachtbare,

Het verbaasde me bijzonder dat men de dag van vandaag mensen wil berechten zonder bewijzen. Enkel een woord blijk al voldoende te zijn! Waar ga men naar toe, naar de fare west bij de wilden? Lynch partijen bij de vleet.

Ons rechtsysteem werkt met bewijzen en getuigenissen en de wet als controle orgaan? Hoe kan dit nu gebeuren. Ik ben net als Heer Bartox een charismatisch persoon, net als jullie, wil dat dan zeggen dat wij boven de wet staan en wij alleen de waarheid vertellen? De wet is er om de burger en zijn graafschap te beschermen, niet om mensen zomaar te berechten om woorden en niet om feiten.

Ik zou ook niet graag voor u verschijnen Geachte hoogwelgeboren hoogedelgestrenge edelachtbare wanneer iemand dingen aan uw adres komt vertellen die geen steek houden met mijn waarheid. Ik zou ook graag een eerlijk proces willen krijgen met harde bewijzen en niet zomaar woorden van iemand. Wat gaan de gevolgen zijn als men geen bewijzen meer moet aanbrengen wat zo eenvoudig is en gekend is door ieder charismatisch persoon. Ik wil deze prognose niet maken Edelachtbare. Daarom dring ik er dan ook ten zeerste op aan mijn cliënt vrij te spreken van alle blaam, hem ik eer te herstellen en hem een schadevergoeding te geven voor het ten onrechte proces en vernedering wat hem is aangedaan. 50 fl als schadevergoeding is een niet teveel gevraagde vergoeding voor zijn slapeloze nachten en stress die hij ondergaan heeft.

Pinda groet beleefd iedereen met een kniebuiging en ga terug naar zijn zitplaats.

De verdediging riep Zomolz op als getuigeEdit

Zie hier de getuigenis: Geachte aanwezigen,

Hoewel ik er eigenlijk op tegen ben heb ik dan toch een screenshot gemaakt van mijn gebeurtenissen op de desbetreffende dag. Zoals je kan zien onderaan heb ik die ochtend na de opstand 8 florijnen gekregen, dit betekend dus dat ik in de mijn heb gewerkt.

 • Zomolz loopt naar de rechter toe en geeft het bewijs*

bewijs

Iemand heeft mij er dus wel degelijk proberen in te luizen. Het spijt me voor je Dolina, maar de volgende keer toch aan buitenlanders vragen of ze een screenshot kunnen maken. Dan had je geweten dat er iets mis was.

 • Zomolz gaat weer in zijn stoel zitten en wacht op de uitslag van de rechter*

De aanklager riep Dolina op als getuigeEdit

Zie hier de getuigenis: Geachte recher, sta mij toe nog een laatste woord tot u te richten.

Heer Zomolz zegt dat hij niets misdaan heeft, ik heb van andere stadswachten screens ontvangen dat zij getuige waren van een opstand welke zij in de kiem hebben weten te smoren. Helaas hebben zij niemand herkend, echter is de Heer Bartox een charismatisch persoon en was de sterkste, Heer Zomolz is tegen Heer Bartox opgelopen die nacht.

Tevens heeft de Heer Zomolz geen bewijzen dat hij ergens anders aan het werk was. Ik zou graag de eis bij willen stellen naar 150 Fl. wegens het plegen van meineend voor de rechter in rechtszaal. Ook een dag gevangenisstraf doet hem wellicht nadenken over het minachten van de rechtszaal.

 • Dolina gaat weer zitten en neemt eenm slok water, ze had een droge mond gekregen.*

VonnisEdit

De beklaagde is schuldig bevonden aan Verstoring van de openbare orde.

 • Tristan luistert aandachtig naar de aanklager, de verdediging en naar de woorden van de verdachte.*

Beste aanwezigen, wederom is deze zaak niet eenvoudig, maar ik heb een oordeel getroffen. En omdat het hier om een complexe zaak betreft zal ik de moeite nemen om me uit te leggen, ook al hoef ik dat niet te doen.

Zolmolz, getuigenissen zijn nu eenmaal een gegeven in ons rechtssysteem. Ik heb zojuist Maxowie in het gevang gegooit, gebaseerd op de getuigenis van een veldwachter uit Heusden.

Ik ben er niet van overtuigt dat uw bewijzen mbt of u aan het werk was en dus niet een bestroming kon uitvoeren niet sluitend. Tevens wil ik de verdediging er op wijzen dat u het gemeenthuis ook kan bestormen later of eerder op de dag (met andere woorden hoeveel PP u heeft heeft de verdediging niet aangetoont).

En dan komt het dus op de waardigheid van de getuigenis.

Ten eerst is de brief van Bartox geen verwatering van het systeem, maar een test van vriendschap tussen twee naties, Holland en Vlaanderen. Ik persoonlijk was in Heusden ten tijde van deze bestorming en heb persoonlijk contact gehad met Heer Bartox, de ambasadeur van Vlaanderen en de Burgemeester van Heusden.

Aldus twijfel ik niet aan de waarheid achter zijn woorden.

Ik ben het met heer Pinda eens dat woorden, of een brief, alleen geen sterk argument zijn voor veroordeling, maar voor deze complexe en speciale zaak sta ik het toe.

Ik stel voor dat toekomstige rechters na mij tevens deze bewijzen per geval bekijken.

Ook ben ik in bezit van geheime documenten van de Teutoonsche Orde, welke de Orde niet hier hoeft te overleggen, dan Zomolz een minder vertrouwlijke getuigen is dan een gerespecteerde handelaar op staatszaken in ons veilige, schone Holland.

Aldus verwerp ik het tegen argument en zal overgaan tot de straf gebaseerd op onze wetten veroordeel ik de veroordeelde om 50 Fl te betalen aan de stad Heusden en een additionele 20 Fl te betalen aan de Keizer voor het plegen van meineed voor een Rechter van Holland en voor het in gevaar brengen voor de vrede tussen twee naties 1 dag in het gevang

 • klap met de hamer*

volgende zaak!


Zaak Galant1 vs. Graafschap Holland - Verstoring van de Orde - Schuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

 • Dolina stapte de rechtszaal binnen met een nieuw dossier.*

Geachte Rechter en aanwezigen

Voor u breng ik de beschuldiging van de Heer Galant19 die het Gemeentehuis van de stad Heusden getracht heeft te bestormen.

Hierbij geef ik u het bewijs wat mij toegekomen is.

 • Dolina overhandigt de rechter het bewijsstuk.*

bewijs 1

Het bijzondere aan deze zaak is dat het hier om een persoon gaat die uit het verre Frankrijk is aangereisd.

 • Dolina overhandigt de rechter het volgende bewijs:*

bewijs 2

Op het moment rest mij niets meer dan de aangeklaagde te wijzen op zijn rechten. Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is:

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Hier kan de beschuldiging gestelde onze wetten & decreten erop naslaan :

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553

Ik dank uw voor uw aandacht, de straf en/of schikking wordt naderhand geëist.

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.

De verdediging riep niemand op als getuigeEdit

De verdediging heeft geen getuige opgeroepen

De aanklager riep <Dolina> op als getuige Edit

 • Dolina gaat staan en begint haar rekwisitoor*

Zeer weledelachtbare Rechter Heer Tristan.

Aangezien de verdachte niet is komen opdagen en we geen idee hebben waar deze zich nu bevindt, zal mijn eis stevig zijn.

Een dag gevangenis en een boete van 50 florijnen die hij aan de keizer moet betalen.

 • Dolina gaat zitten nadat ze de rechter eerbiedig heeft gegroet*

VonnisEdit

 • Tristan is boos om weer voor niets op te hoeven draaien *

Wel een duidelijk geval van verstoring van de openbare orde en dat wel van een Buitenlander. Ik stel voor dat de OA dit tevesn doorgeeft aan de kanselier op dat de desbetreffende provincie af weet van deze despoot!

50 fl te betalen aan de Keizer en 1 dagje brommen..

 • klap mer de hamer*

volgende zaak!

Zaak Xq007 vs. Graafschap Holland - Slavernij - Schuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

 • Onder haar arm had Dolina een erg dik dossier, ze hoopte dat ze alle bewijzen had verzameld.

Haar speciale dank ging uit de naar de veldwachterij in Utrecht die hun werk perfect deden.*

Geachte Rechter Heer Tristan,

Ik vraag u recht uit te spreken over Heer Xq007, hij is eerder veroordeeld wegens hekserij, echter is er iets mis gegaan en heeft deze maal geluk gehad dat hij niet is opgeroepen voor de brandstapel. (occ LJS kon zijn dubbelaccount niet vinden, echter was deze al verwijderd).

Ook is hij al eerder veroordeeld wegens slavernij, de verdachte weet precies wat hij aan het doen is. Er is geen excuus.

Nu meent de verdachte burgers voor 12 florijnen in te kunnen huren om zijn veld te bewerken, en dit niet 1 keer maar wel 5 keer.

Hierbij overhandig ik u de bewijzen:

Op 11 mei bewijs 11 mei

Op 13 mei bewijs 13 mei

Op 16 mei bewijs 16 mei

Op 18 mei bewijs 18 mei

Op 20 mei bewijs 20 mei

Zoals u ziet in totaal 5 slavernijgevallen!!

Voor vandaag rest mij nog de verdachte op zijn rechten te wijzen.

De verdachte blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces. Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is: http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Hier kan de beschuldiging gestelde onze wetten & decreten erop naslaan :

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553

Ik dank uw voor uw aandacht, de straf en/of schikking wordt naderhand geëist.

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

is het al 5 keer? Een dubbel acc. heb ik nooit gehad, je bent vel eens op vakantie bij iemand die dit ook speeld (nu dus niet meer omdat hij resoluut verwijderd is door jullie) jullie recht is zo krom als wat, van daar

gr. XQ007

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Jullie zijn allemaal een stelletje rukkers, het begon door 1 foute klik van mijn kant en de rest de onredelijke kant en aannamens van jullie en nep veldwachters met nep oplossingen. Van mij kunnen jullie de boom in met dit spelletje gr. XQ007

De verdediging riep niemand op als getuigeEdit

De verdediging heeft geen getuige opgeroepen

De aanklager riep Dolina op als getuige Edit

 • Dolina staat op na de woorden van Xq007 en begint aan haar rekwisitoor*

geachte aanwezigen

Ik ben van mening dat iemand die weet dat het slavernij is, en dit veelvuldig leegt dient een zware straf te krijgen en daarom zal mijn eis stevig zijn. Ook heeft hij geen enige vorm van respecht naar veldwachters toe.

Ik eis een gevangenisstraf van 3 dagen, daar uit de briefwisseling blijkt met de veldwacht dat hij toch niet bereid is mee te werken aan enige vorm van een geldboete. En een boete van 50 florijnen die aan de keizer betaald dient te worden. De gebruikelijke 5 florijnen vallen ook voor rekening van de verdachte.

 • Dolina gaat zitten en wacht verder af hoe de rechtszaak gaat verlopen*

VonnisEdit

 • Tristan kijkt naar XQ007*

Het wordt een beetje vermoeiend om u hier weer te zien. Na het niet ingaan op het schikkingsvoorstel om uw, zo als u zegt, "foute klik van mijn kant", ben u het die fout is, niet de arm van de wet, die u 'eerbiedig': "nep veldwachters met nep oplossingen."

Inzake de wet en artikel 6 & 6.1 van het strafwetboek kan ik niets anders doen dan de openbare aanklager gelijk te geven.

Edoch een dag in de schandpaal op het dorpsplein lijkt me zelfs beter!

 • kijkt naar de veldwachters*

50 fl aan de keizer, 5fl administratie, 2 dagen in het gevang en 1 dag (RP) in het schandblok!

Als ik u hier nu weer binnenkort zie zal ik lijfstraffen toepassen, als u schuldig bent natuurlijk

 • klap met de hamer*

Afvoeren deze man!

Zaak Barkruk vs. Graafschap Holland - Verstoring van de openbare orde - Schuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

 • Dolina kwam de rechtszaal binnen met een dossier.*

Geachte rechter,

Voor u breng in het dossier van Barkruk, de oplettende stadswacht Arieta vertelde mij vanmogen dat ze de opstand in de kiem wist te smoren en dat ze Barkruk had herkend.

Hier wil ik u het bewijs laten zien:

bewijs 1

Hierdoor is de orde verstoord, en beschuldig ik de heer Barkruk van verstoring van de openbare orde door middel van een bestorming van het gemeentehuis in Rotterdam.

Dan rest mij nog de verdachte op zijn rechten te wijzen.

De verdachte blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces. Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is: http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Hier kan de beschuldiging gestelde onze wetten & decreten erop naslaan :

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553

Ik dank uw voor uw aandacht, de straf en/of schikking wordt naderhand geëist.

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

nou ik drukte op de knop om te kijken wie er allemaal een opstand deden net zoals betogingen voor het stadhuis maar toen bleek dat ik direct een bestorming deed

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

ok

De verdediging riep niemand op als getuige Edit

De aanklager riep Dolina op als getuige Edit

 • Dolina ging staan en begon aan haar rekwisitoor*


Geachte aanwezigen

Aangezien Heer Barkruk een jonge burger is en er geen schade is ontstaan, en hij schuld bekend zal ik mild zijn met mijn eis.

Ik vraag een boete van 5 florijnen, wat eigenlijk de administratiekosten zijn.

Wel wil ik de Heer Barkruk een waarschuwing meegeven dit nooit meer te doen, omdat we dan minder mild zullen zijn!

 • Dolina kijkt de heer Barkruk aan*

Laat het een les zijn, een wijze les voor je.

 • Daarna nam ze weer plaats op haar stoel en wachtte de rest van het proces af*

VonnisEdit

 • Tristan kijkt naar de jongeling en denkt weemoedig terug aan zijn eerst dagen in Rotterdam*

Best Heer is stel voor dat in het vervolg na een avondje in de bar goed oplet waar u loopt. De stadswacht van Rotterdam let schijnbaar goed op. Ook het populaire 'rondrennen met hand voor ogen', welke ik als oude man maar niet kan snappen, kan aldus gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.

wel u geeft zelf u fout toe en deze rechtbank heeft ook weer eens een likje verf nodig aldus geef ik de OA gelijk.

Ik wil nog wel een opmerking plaatsen aan de OA en de veldwachters in Holland dat deze 'veroordeling' van heer Barkruk dus geen gevolgen heeft voor zijn strafblad en vraag dus dat dit wordt vastgelegt door de griffie en opgeslagen in het dossier van Rotterdam, dan kan heer Barkruk met een rein hart weer door Rotterdam lopen.

Ik hoop u niet weder te zien.

 • klap met de hamer*

Volgende zaak

 • Tristan zucht*

Nog meer heksen, houd het dan nooit op, denkt Tristan...

Zaak Gompie vs. Heilige Inquisitie - Hekserij - Schuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Your Honor, you have before you the task of judging a person of which it is absolutely certain that she committed acts of withcery. Is she the invoked or an invoker? No one knows. What is ensured is that she perpetrated these crimes in company of Peerke.

Such acts are truly appalling. However, Your Honor, never let us forget that this wretched creature, transfigured by a dreadful grin which is that of the Malignant One, is a creature of God. To give her a small chance to escape from eternal damnation, I thus ask you to burn her in public. Obeying the instructions of the skeptics of the temporal power, we nevertheless will listen without saying who among the shown people is the invoker, and which are the invoked. Perhaps, Your Honor, you will be affected by the testimony of the witch and you will not condemn her to the maximum penalty. I recommend to you to be lenient towards the spirit of the siner, while being severe with his body.

The Holy Inquisition

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

De verdediging heeft geen pleidooi gehouden

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

ik wil stoppen met dit spel en probeer iemand anders gelukkig te maken met mijn geld

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Niemand opgeroepen

De aanklager riep -- op als getuige Edit

Niemand opgeroepen

VonnisEdit

Duidelijk geval van hekerij. Heeft zichzelf al opgehangen. verbranden dat lijk!

Zaak Peerke vs. Heilige Inquisitie - Hekserij - Schuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

Your Honor, you have before you the task of judging a person of which it is absolutely certain that she committed acts of withcery. Is she the invoked or an invoker? No one knows. What is ensured is that she perpetrated these crimes in company of Gompie.

Such acts are truly appalling. However, Your Honor, never let us forget that this wretched creature, transfigured by a dreadful grin which is that of the Malignant One, is a creature of God. To give her a small chance to escape from eternal damnation, I thus ask you to burn her in public. Obeying the instructions of the skeptics of the temporal power, we nevertheless will listen without saying who among the shown people is the invoker, and which are the invoked. Perhaps, Your Honor, you will be affected by the testimony of the witch and you will not condemn her to the maximum penalty. I recommend to you to be lenient towards the spirit of the siner, while being severe with his body.

The Holy Inquisition

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Er is geen pleidooi gehouden

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

Gompie wil stoppen met het spel en heeft mijn zijn geld doen toekomen

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Er is geen getuige opgeroepen

De aanklager riep -- op als getuige Edit

Er is geen getuige opgeroepen

VonnisEdit

Ik vind het niet bewezen dat hier geen sprake is van hekserij!

Verbranden en het geld naar de keizer!

Zaak Xq007 vs. Graafschap Holland - Verstoring van de openbare orde - Schuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

 • Dolina kwam wederom met een dossier binnen over een zeer bekende Heer voor de Rechtbank.

Ze zuchtte en was geirriteerd door de akties van deze man.*

Geachte Rechter en aanwezigen,

Gisteren kreeg ik van twee burgers een brief dat ze getuigen waren van een overval. Ik geef u, edelachtbare, de bewijzen hiervan.

bewijs 1

bewijs 2

Ik heb hierna gelijk Woezel aangeschreven en bevestigde dit, zie hier haar bewijs.

bewijs 3

Hierop is te zien dat Vrouwe Woezel gelukkig geen schade heeft geleden maar de schrik zit er goed in. Omdat Heer Xq007 de wegen onveilig maakt klaag ik hem aan voor verstoring van de openbare orde. En mede doordat hij geen onbekende is eis ik dat u hem eingenlijk gelijk vast zet in het gevang, daar er gegronde redenen zijn dat hij het Graafschap aan het verlaten is.

Dan rest mij nog de verdachte op zijn rechten te wijzen. Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is: http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Hier kan de beschuldiging gestelde onze wetten & decreten erop naslaan :

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553

Ik dank uw voor uw aandacht, de straf en/of schikking wordt naderhand geëist.

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

Krijgt Dds zijn acc. terug en worden we schadeloos gesteld?

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

´´(OOC Ik neem aan dat hij niet in zal stemmen met het laten sterven van zijn personage``

Alweer een aannamen, dat is jullie probleem, (niet ik), jullie nemen maar aan dat iets zo is en handelen dan als of het ook allemaal klopt.

´´en eis dan de - 10 in alle karakteristieken.)``

Wat is dat nu weer?


Nu zit het zo, 1. Of Dds krijgt zijn acc. terug en we worden schadeloos gesteld (en het intresseerd me niet dat een of andere admin hem weg heeft gehaald) 2. Of ik wens hier inderdaad niet meer rond te lopen, Dus jullie aanname is wederom fout.

gr. XQ007

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Er is geen getuige opgeroepen

De aanklager riep Dolina op als getuige Edit

 • Dolina stond op en keek naar de rechter, ze had niets meer tegen Xq007 te zeggen. *

Geachte rechter,

Aangezien deze Heer niet alleen ons bezig houdt maar ook de veldwachterij van Utrecht eis ik een hele zware straf. Inmiddels lopen zijn misdaden alleen maar op, gisteren zag ik dat hij wederom iemand aan wilde werven voor 12 florijnen, gelukkig is niemand op zijn werkaanbieding ingegaan. Door zijn gedrag verstoort hij de openbare zodanig dat hij voor sommige burgers het plezier in het leven wegneemt. Daarom zal mijn eis zwaar zijn.

Ik eis de doodstraf, het moet eens afgelopen zijn met de criminele daden van deze Heer.

(OOC Ik neem aan dat hij niet in zal stemmen met het laten sterven van zijn personage en eis dan de - 10 in alle karakteristieken.).

Dolina gaat weer zitten en wacht het verloop af van het proces.*

VonnisEdit

 • Tristan kijkt nu wat scheef naar de verdachte en de OA*

Wel het is mij duidelijk als U uw leven niet wilt beteren dan is dat aan u.

Voor het verstoren van de openbare orde veroordel ik u tot het betalen van 55 Fl aan de keizer (waarvan dus 5 fl administratiekosten). Teven zal ik u aan de maximale staf van 6 dagen in het gevang zetten met oog op uw slavendrijverij en verstoring van de openbare orde.

Ik raad u ten zeerste aan mee te werken aan de (RP) drie dagen aan de schandpaal te Utrecht en de 63 FL aan Utrecht te betalen (middels een regleing). Want als ik hoor dat u negatief reageert op deze straf en aldus niet meewerkt met de arm van de wet zal ik Uw persoon voordragen aan de Graafschappelijke Raad om u te verbannen uit Holland als persona non Grata te Holland!

 • Klap met de hamer*

Afvoeren die man en dan overhandigen aan de veldwachters van Utrecht!

Zaak Stevanus vs. Graafschap Holland - Verstoring van de openbare orde. - Schuldig Edit

Akte van inbeschuldigingstellingEdit

 • Onder haar arm had Dolina een nieuwe zaak over een Opstand in Rotterdam.

Ze legde haar papieren op volgorde neer.*


Zeer Edelachtbare Rechter Heer Tristan,

Afgelopen nacht heeft Heer Stevanus getracht het gemeentehuis in Rotterdam te bestormen, dit valt onder verstoring van de openbare orde. Ik stel de Heer Stevanus dan ook verdacht voor verstoring van de openbare orde.

De oplettende Heer Thezeux, die wacht liep die nacht, heeft onze verdachte herkend in het tumult.

Hier wil ik u het bewijs overhandigen.

 • Dolina staat op en geeft het bewijs aan de Rechter *

bewijsstuk 1

Dan rest mij alleen nog de verdachte op zijn rechten te wijzen. De verdachte blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces.v Hij heeft recht op verdediging in de vorm van een advocaat, die op de volgende plaats beschikbaar is:

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=651

Hier kan de in beschuldiging gestelde onze wetten & decreten erop naslaan :

http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?t=1553

Ik dank uw voor uw aandacht, de straf en/of schikking wordt naderhand geëist.

 • Dolina neemt weer plaats op haar stoel en wacht op de gang van de rechtszaak*

Eerste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.

Laatste pleidooi van de verdedigingEdit

De betreffende persoon is zich niet komen aanmelden.

De verdediging riep -- op als getuigeEdit

Er is geen getuige opgeroepen

De aanklager riep Dolina op als getuige Edit

 • Dolina stond op en begon aan haar rekwisitoor*

Aangezien deze persoon zich niet is komen melden, en zich terug getrokken heeft in het klooster wil ik hem een geldboete van 50 florijnen opleggen die aan de stad Rotterdam toekomt. De burgemeester moet zelf ook bewaking inhuren en kan deze kosten nergens op terug krijgen.

En de gebruikelijke 5 florijnen administratiekosten zijn uiteraard ook voor zijn rekening.

 • Dolina ging weer zitten, ze nam een slokje water*

VonnisEdit

 • Tristan knikt naar de OA*

Ja dit is duidelijk, stuur maar een geldinner naar het klooster. De wetten zijn duidelijk, het betreft hier een verstoring van de openbare orde 30 Fl voor een boer, 5 Fl administratie en 5 Fl voor het niet komen opdagen!

 • klap met de hamer*