Wikia


Johan IV van Nassau Dillenburg

Portret van Johan IV van Nassau Dillenburg

JeugdEdit

Johan werd op 1 augustus 1410 in Dillenburg geboren als oudste zoon van Engelbrecht I van Nassau en Johanna van Polanen, en is een telg uit de Ottoonse linie van het geslacht Nassau, afstammend van de Graven van Laurenburg.


Johan had een gelukkige jeugd, en hoewel hij de meeste tijd hiervan doorbracht op het Slot Dillenburg, reisden zijn ouders met hun kinderen vaak naar het Graafschap Holland. Dit gebeurde omdat zijn vader regelmatig in opdracht van Filips de Goede in het Graafschap, en met name in Utrecht, moest zijn om de vriendschappelijke banden en handelsbetrekkingen in stand te houden.


In 1425 verhuisde het gezin naar Brugge, waar het enige tijd aan het hof van Filips de Goede ging resideren. Johan werd bekend gemaakt met de geldende etiquettes aan het hof, en studeerde o.a. Staatskunde, Geschiedenis en Economie. Hoewel Johan een afkeer heeft van gewapende conflicten, leek het hem wel verstandig om later ook Militaire Vaardigheden te studeren. Hij slaagde Cum Laude. In 1430 vestigde het gezin zich op Kasteel Nassau, waar Engelbrecht I na het overlijden van Johan I heer van was geworden.

Huwelijk en kinderenEdit

Op 7 februari 1440 huwde Johan met Maria van Loon Heinsberg. Hoewel het huwelijk een gearrangeerd huwelijk was, waren de twee echtelieden zeer genegen en liefdevol naar elkaar toe. Zij kregen zes kinderen:

  1. Anna van Nassau Dillenburg.
  2. Johanna van Nassau Dillenburg.
  3. Odillia van Nassau Dillenburg.
  4. Adriana van Nassau Dillenburg.
  5. Engelbrecht II van Nassau Vianden, geboren op 17-05-1451.
  6. Johan V van Nassau Dillenburg, geboren op 09-11-1455.

LevenEdit

Na het overlijden van zijn vader in 1442, volgde Johan hem op als Graaf van Nassau, (half)Diez en Vianden. Tegelijkertijd nam hij zijn plek als vertrouweling in naast Filips de Goede. Met hem ging hij op kruistocht naar Constantinopel.


Na deze kruistocht kreeg hij de opdracht om, net als zijn vader deed, in Utrecht in het Graafschap Holland enige zaken te regelen met betrekking tot de handel. Ook zou hij informatie moeten inwinnen en verslag uitbrengen aangaande de Hoekse en Kabeljauwse Twisten.


Onderweg naar Utrecht sloeg het noodlot echter toe. Net buiten de stad, in de bossen eromheen werd Johan overvallen door rovers. Omdat Johan alleen reisde, en de rovers met meerderen waren, was hij kansloos. Hij werd van al zijn spullen en documenten ontdaan, en werd flink in elkaar geslagen achtergelaten.


Aangekomen in Utrecht geloofde niemand hem, en moest hij zien dat hij een nieuw leven kon opbouwen zodat zijn eer en voorkomen hersteld zou worden. Vanaf 09-06-1458 is Johan boer, en bezit hij een tarweveld aan de rand van de stad Utrecht.

Op 16 december is Johan overleden aan de gevolgen van longontsteking.

TitelsEdit

Graaf van Nassau, (half) Dietz en Vianden,

Heer van de Lek, Gageldonck en Hambroeck,

Drossaard van Brabant,

Maarschalk van Westfalen.


De titels die Johan draagt zijn vooralsnog alleen geldig in het Graafschap Nassau, in Duitsland, alwaar de Nassau's al jaren de scepter zwaaien met rechtvaardige hand.

Vol wapen Johan1

Persoonlijk wapen van Johan, gedragen in Nassau, Duitsland.Op 30 september 1458 werd Johan in Holland verheven tot Heer van Zandvoort door zijn goede vriendin Gravin Lara Callisto Tailleur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.