Wikia


I. Het Aristotelische DogmaEdit

 • Artikel I: De Aristotelische Kerk is de geestelijke en universele instelling die ten doel heeft alle kinderen van God te helpen om aan de Maanhel te ontsnappen en om het Zonneparadijs te bereiken.
 • Artikel II: De Aristotelische Kerk is enige bezitster van de goddelijke waarheid en alle personen die niet geloven in het aristotelisme, is heterodox en wijd zich dus af van de waarheid en onderwerpt zichzelve aan de eeuwige vervloeking.
 • Artikel III: Heterodoxies zijn valse overtuigingen die het Aristotelische dogma tegenspreken en die de kinderen van God in de fout leiden.
 • Artikel IV: Heterodoxies bestaan uit vier soorten: schisma, ketterij, heidendom en atheïsme.
 • Artikel V: Een heterodoxie zal slechts volgens de goede wil van de Curie getolereerd kunnen worden, in verband met een akkoord dat de vrijheden zal bepalen die door deze verdraagzaamheid worden toegekend.
 • Artikel VI: De Aristotelische Kerk dankt zijn naam van de profeet Aristoteles, die de eerste was die de goddelijke waarheid openbaarde.
 • Artikel VII: De Aristotelische Kerk werd door de Messias Christos, de tweede en laatste profeet gebaseerd, die de eerste Aristotelische openbaring heeft aangevuld.
 • Artikel VIII: Er zijn geen andere profeten dan Aristoteles en Christos en hun gecumuleerde openbaringen geven het goddelijk, perfecte en onveranderlijke bericht.
 • Artikel IX: Hoewel overtreffend alle andere kinderen van God in roem en in deugd, Aristoteles en Christos zijn niet van goddelijke maar menselijke aard.
 • Artikel X: De volledigheid van het Aristotelische dogma wordt in het Boek der Deugden gehergroepeerd.
 • Artikel XI: De teksten die het Boek der Deugden bevat, worden gekroond en de waarheid van zijn elementen kan niet in twijfel getrokken worden, met gevolg om heterodox te zijn.
 • Artikel XII: De heiligen oftewel de overledenen Aristotelaren van wie het leven voorbeeldig was, zullen vereerd moeten worden door alle Aristotelaaren en een inspiratie bron voor hen zijn.
 • Artikel XIII: Om een persoon heilig te verklaren, moet hij overleden zijn, hij moet een model van deugd geweest zijn, zijn hagiographie moet gechreven zijn, gevalideerd door de Curie en vervolgens door de volgelingen.
 • Artikel XIV: Aangezien een hagiographie een heilige tekst is, het in twijfel trekken hiervan is een handeling van heterodoxie.
 • Artikel XV: Elke mens is een kind van God, geen enkele segregatie die op andere criteria zijn gebaseerd, dan het vertrouwen, de deugd en de verdienste moet binnen de Aristotelische Kerk plaats vinden.

II. De Aristotelische KalenderEdit

De gehele geschiedenis is gedetermineerd op een enkele datum en referentie. De Curia is er achter gekomen dat er niet genoeg gelijkheid in datums was, en besloot de kalender van Horatius te nemen als referentiepunt voor alle Aristotelische teksten. Alle officiele archieven van de Aristotelische Kerk, Universeel en Rooms, zullen zich dus moeten baseren op deze kalender. De datum voor de jaarwisseling is geërft van de kalender van Julianus en is dus de eerste januari.

Volgende januarie zullen wij dus de eerste januarie van het jaar 1455 van de Aristotelische Jaartelling zijn, of om precies te zijn, "De Aristotelische Jaartelling van de Vernieuwing van het Geloof".

TrimestersEdit

De kalender van Horatius is gesplitst in twaalf maanden, hergegroepeerd in vier trimesteren:

Eerste trimester (90 of 91 dagen)Edit

 • Januarie > 31 dagen
 • Februarie > 28 of 29 dagen
 • Maart > 31 dagen

Het is aan de Curia om te beslissen of de maand Februarie 28 of 29 dagen bezit. Onze astrologen willen die de formules niet leveren, die aan ketterij de vrije loop kan geven om van onze kennis te profiteren die recht van de Schepper komt.

Tweede trimester (91 dagen)Edit

 • April > 30 dagen
 • Mei > 31 dagen
 • Juni > 30 dagen

Derde trimester (92 dagen)Edit

 • Juli > 31 dagen
 • Augustus > 31 dagen
 • September > 30 dagen

Vierde trimester (92 dagen)Edit

 • Oktober > 31 dagen
 • November > 30 dagen
 • December > 31 dagen

Weekdagen en Anno DeiEdit

Een periode van zeven dagen vormt een week. De dagen van een week hebben allen een naam, in het Nederlands: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag.

De jaartelling die gebruikt wordt met de kalender van Horatius is de Aristotelische jaartelling, dat wil zeggen Jaar van God vanaf de geboorte van Zijn tweede profeet Jeshua Christos. In het Latijn,Anno Dei ab secundi fatidici Sui orto Jeshua Christos. Deze word nog steed in het Latijns gebruikt en het meest na de datum onder zijn afgekorte vorm AD (Anno Dei). De nul was toen der tijd nog niet bekend, er was geen jaar nul.

De geschiedenis van de mensheidEdit

 • I. Prehistorie (begin Schepping tot einde Prehistorie); van de Schepping tot de val van Oanylonië.
 • II. Oudheid (einde Prehistorie tot einde Leven van Aristoteles en Christos); van de val van Oanylnië tot de nederzetting van de Aristotelische Kerk door Christos.
 • III. Aristotelische Jaartelling van de Nederzetting; van de nederzetting van de Aristotelische Kerk door Christos tot het jaar 1452.
 • IV. De Aristotelische Jaartelling van de Vernieuwing van het Geloof; vanaf het jaar 1452.

Voor de periodes Prehistorie en Oudheid, is de datering andersom gerekend in vergelijking met het jaar, vanaf jaar een voor Jeshua Christos, term vaak afgekord in het Nederlands door v. J.-C..

Deze scheiding en de keuze van de datering, is vanaf nu verplicht voor alle aktes geschreven en gemaakt door de Aristotelische Kerk, vanaf de eerste januarie 1455.

III. De StatussenEdit

 • Artikel I: Ieder menselijk wezen, wat hij ook is, heeft een van de volgende statussen: Heterodox, Gelovige, Volgeling of Priester.
 • Artikel II: Een persoon mag enkel de sacrementen ontvangen die zijn status toelaat.
 • Artikel III: Is heterodox diegene die buiten de kring van gelovigen bevind, omdat hij of geexcommunieerd is, of omdat hij het Aristotelische geloof niet accepteerd of omdat hij het Aristotelisch Kanon Recht niet accepteerd.
 • Artikel IV: Een heterodox mag alleen het sacrement van de biecht ontvangen.
 • Artikel V: Is gelovig, diegene die niet geëxcommunieerd is, die het Aristotelische Geloof deeld en die het Kanoniek Recht van de Aristotelische Kerk respecteerd.
 • Artikel VI: Een gelovige kan de sacrementen van de doop en de biecht ontvangen.
 • Artikel VII: Is volgeling, diegene die het sacrement van de doop heeft ontavangen.
 • Artikel VIII: Een volgeling kan de sacrementen van de biecht, het huwelijk, de ordinatie en de begrafenis ontvangen.
 • Artikel IX: Men moet de status van volgeling hebben om die van gehuwde of priester te verlangen.
 • Artikel X: De excommuniatie is de kanonische straf die de doop ongeldig verklaard bij de volgeling, en hem heterodox maakt.
 • Artikel XI: Een geëxcommunieerde volgeling verliest niet alleen zijn status als volgeling, maar ook die van priester. Hij verliest ook de effecten van het sacrement van het huwelijk, en alle titels die hij in de kerk bezit.
 • Artikel XII: Is gehuwd diegene die het sacrement van het huwelijk ontvangen heeft.
 • Artikel XIII: De gehuwde mag de sacrementen van de biecht en van de begrafenis ontvangen.
 • Artikel XIV: Is priester, de volgeling die het sacrement van de ordinatie ontvangen heeft.
 • Artikel XV: De priester mag de sacrementen van de biecht en van de begrafenis ontvangen.