Koninkrijken der Renaissance
Advertisement

Oranjeunie.png

Ontstaan van de Hollandse Oranje Unie[]

Holland! Holland! Holland!

Het land van boten, tulpen en windmolens. Holland, het land waar den boer op echte klompen teelt, en waar den besten kaas wordt gemaakt. Ja Holland, het land waar de beste Belgenmoppen worden getapt, en waar de vrouwen niet te preuts zijn…

Het was in een Hollandse herberg, in het jaar des Heeren 1455, dat Heer Dvaniersel met de cafébaas, Sir Boursin een akkoordje sloot. Als cafébaas wist Sir Boursin, beter dan wie ook, wat de problemen van het gewone voetvolk waren, en waar de gewone man op ’t straat het meest over klaagden. In tegenstelling tot de andere – laten we ze “professionele tooghangers” noemen – was het Dvaniersel die meer deed dan klagen over het dure brood en de onveilige wegen. Samen met Sir Boursin stak hij de handen uit de mouwen en richtten ze een nieuwe politieke partij op: De Hollandse Oranje Unie.

Wanneer de partij vorm kreeg en voor het eerst officiëel werd aangekondigd kwamen verschillende reacties: van “veel geluk” tot “weeral een partij, doe maar – gniffel gniffel”. Maar de ‘curieuzeneuzen’ die benieuwd waren wat het geroezemoes rond die Hollands Oranje Unie allemaal inhield kwamen tot een verrassing: In de vergaderlokalen van de Unie was het er dagelijks een drukte van je welste: er werden wetteksten gelezen tot diep in de nacht, klerken met papieren en oude perkamenten liepen heen en weer, en enthousiaste schriftgeleerden kwamen telramen tekort om al hun berekeningen over mijnlonen en tarweprijzen aan elkaar te knopen. Maar de echt belangrijke zaken werden nog altijd tussen pot en pint besproken in de één of andere Hollandse taveerne. Daar waar het echte volk zit, waar de armen komen bedelen aan den toog of er geen florijntje van die maaltijd af kan… Want dat is waar het op neer komt voor de Hollandse Oranje Unie: De rijke minderheid moet de minder bedeelde meerderheid helpen... ja, lees die zin maar nog een keer.

Snel kwamen er meer leden bij de partij, en groeide deze uit tot een niet te onderschatten concurrent van de gevestigde waarde…

Visie van de Hollandse Oranje Unie[]

HOU gelooft in het beschermen van de markt door middel van marktprijzen. Ook waren zij de eersten die de vriendjespolitiek aan de kaak stelden.

Advertisement