Koninkrijken der Renaissance
Advertisement

Het Hertogdom Brabant is momenteel een louter fictieve provincie van het Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae.

Het zou gelegen zijn tussen het Graafschap Vlaanderen en het Graafschap Holland, met als voornaamste steden Brussel, Leuven en Maastricht.

Deze provincie zou deels ontstaan om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Nederlandssprekende Belgen, die in het spel genoodzaakt worden te verhuizen naar Holland, aangezien hun eigen steden In Game ingepalmd worden door Franssprekers.

Fictie of realiteit?[]

Men spreekt al sinds begin 2008 van het implementeren van het Hertogdom Brabant als Belgisch alternatief voor een Nederlands gebied, maar er zijn nooit concrete plannen voor gemaakt.

Sterker nog: bij aanvang van een Nederlandstalig gebied in RKvroegen de Nederlandse en Vlaamse spelers naar een hertogdom Brabant, maar kregen het Graafschap Holland.

De voornaamste reden waarom het er nu nog steeds niet is, is omwille van het feit dat Holland - totnogtoe het enige Nederlandssprekende gebied- te kampen heeft met een accuut bevolkingstekort.

De makers van het spel zien dus ook geen behoefte aan een uitbreiding.

Mochten de 6 Hollandse steden samen een bevolkingsaantal hebben van rond de 2000, zou er over een nieuwe provincie kunnen gesproken worden.

De discussie staat al van begin af op het forum te lezen. Voor meer info; ga naar het forum > De Hollandse Universiteit > Prognose Graafschap Brabant

Fictieve Kaart (met dank aan Romerio)[]

Onderstaande kaart werd gemaakt door Romerio, en is een fictieve voorstelling van hoe het Hertogdom Brabant eruit zou kunnen zien.

Heusden (en eventueel ook Utrecht) zouden naar Brabant kunnen overgeheveld worden, om deze provincie al onmiddelijk een startbevolking te geven.

De hoofdstad zou Brussel of Leuven kunnen worden.

Mocht de bevolking blijven stijgen, kunnen de steden Bergen-Op-Zoom en s'Hertogenbosch ook worden gesticht, al lijkt men daar nu steeds verder af.

Hertogdombrabant.jpg

Advertisement