Wikia


InleidingEdit

Een rechter moet altijd de juist fundamentele regel houden: je moet beoordelen voor het goed van het spel "Koninkrijken der Renaissance", voor het goed van het spel die vastgelegd is voor het goed van de andere spelers (en niet alleen tussen een grote groep), inclusief de verdachte: hij moet een straf vinden die de aanklagers gelukkig maakt, maar ook de verdachten die zich moeten uit eigen wil moeten plooien, ze mogen niet teleurgesteld zijn in het spel en er geen belang meer insteken.

Het hoofdprincipe tot het maken van een goed gerechtshofEdit

Een rechter heef tot zijn beschikking een belangrijke macht die de duizenden RK spelers; een macht die samengaat met een strenge verantwoordelijkheid tegenover andere spelers, algemeen het spel en de ontwerpers. Kortweg, als de rechter machtmisbruik toepast, kan hij het een groot onevenwicht in het spel veroorzaken, een slechte sfeer en snel het afbreken van de ziel van het spel dat de ontwerpers hebben opgebouwd. Daarvoor dat de rechters zich aan enkele regels moet houden, hierna gezegd, ze hebben het nut van het harmoniseren en kaderen, door alle graafschappen en de tijd, een gerechtsysteem in Koninkrijken der Renaissance.

Bij elke misdaad waarbij de rechter overtuigd is dat de dader schuldig is, zal met een straf bestraft worden. De straf zal deze normen en regels moeten respecteren.

Een persoon kan niet 2 maal bestraft worden voor dezelfde misdaad door dezelfde procedure.

Een rechter kan niet worden berecht, kan ook niet aanklager, verdachte of procureur in het zelfde proces.

De rechter aan de mogelijkheid om de aard van de overtreding (slavernij, zwendel, onrust aan de openbare orde, verraad of hoogverraad) te herkwalificeren bij zijn vonnis. Nochtans moet zij in afstemming op de feiten blijven die door de handeling van beschuldiging van de procureur worden verweten.

Een niet- evenredige straf aan de verweten handelingen, de twijfel dat teruggegeven wordt van een rechtvaardige rechtvaardigheid en gelijkheid, de twijfel wat de goede toepassing van het plaatselijke recht betreft, kan de aanranding van dit handvest de pretentie toelaten? Het beroep van het proces van eerste instantie voor het Hof.

De rechter die geen met dit handvest herhaaldelijk ernstig of rekening zou houden, die de waarschuwingen daaromtrent zou profiteren op verkeerde wijze van zijn functie zou verwaarlozen zal kunnen worden discreet bestraft volgens de ernst van de nalatigheid van de magistraat. De opgelopen maximumstraf is de uitroeiing in geval van duidelijk misbruik en instemming van de beheerders.


Controle van de straffen van toepassingEdit

De boetesEdit

De rechter kan altijd een boete uitspreken. Nochtans alvorens het op te leggen, moet hij overtuigd worden dat de persoon aan de capaciteit om het te betalen. Een schuldige mag geen negatieve geldbuidel hebben.

De gevangenisstraffenEdit

Het maximum voor alle niet- bijzondere overtredingen bedraagt 3 dagen. Nochtans bestaan er bijzondere delicten die door hun ernst op het evenwicht van het spel en het algemene belang van de Koninkrijken die kunnen worden bestraft door een hogere straf van gevangenis dan 3 dagen herleven:

 • de hekserij of multiaccount

- de verkeerde speculatie grootschalig

 • de plundering van de openbare financiën
 • het banditisme
 • de misdaden van bloed
 • duidelijke recidivist.

In geval van niet herhaalde bijzondere delicten, zijn de maximumstraffen van gevangenis op het niveau van de persoon op de volgende manier gebonden:

 • iemand van niveau 0 of 1: 3 dagen
 • iemand van niveau 2: 6 dagen
 • iemand van niveau 3 of meer: 10 dagen.

Nochtans als de delicten werden herhaald, zou de straf van gevangenis zonder echter kunnen verhoogd zijn de 10 dagen nooit overschrijden.

Een figuur dat in gevangenis wordt geworpen, wordt niet, gevoed en ondergaat dus de gevolgen in verband met dat tot de skeletachtige stand bereiken, vervolgens wordt hij in leven tot zijn output van gevangenissen gehandhaafd.

De doodstraffenEdit

Een rechter kan de doodstraf uitspreken alleen maar als de beschuldigde een misdaad heeft begaan van een uiterste ernste of als de beschuldigde is een gevaarlijke multi recidivist; of als de speler voor de rol-play instemt of dat hij opgegeven naar het spel verlangt.

De RP-straffen (slagen, de folteringen enz)Edit

Een rechter kan een straf RP uitspreken, zonder het akkoord van de speler. Nochtans zal RP werkelijk op het forum slechts met het akkoord van de speler verwezenlijkt kunnen worden.

De verbanningenEdit

In zeker ernstig geval (hoogverraad bijvoorbeeld of banditisme) een provincie heeft het recht om door de doodstraf of de straf van gevangenis een tijdelijk ballingschap te vervangen (dat 3 maanden niet moet overschrijden). De provincie kan niet de persoon verbieden verbannen om goederen in de provincie te blijven bezitten. In minder de ernstige gevallen, zal het noodzakelijk voor de rechter zijn om het akkoord van de speler te hebben om de verbanning uit te spreken.

Iedere rechter die zijn regels zou overschrijden betreffende de verschillende straffen zou bestraft door een Hof van beroep .


De stilte van de wetEdit

Voor de afwezigheid van specifieke wet, moet de rechter om de rechtvaardigheid teruggeven door zich op zijn enige goede juridische richting te baseren. Aangezien het rechtssysteem van de Koninkrijken die eerder die van een gewoon recht zijn, niet hoofdzakelijk geschrift, is het werk van de actoren van het rechterlijke systeem een minimum van orde herleven (zonder het plezier van alle spelers te benadelen, met inbegrip van de misdadiger) te laten eerbiedigen.

Als een rechter in deze situatie is de rechtvaardigheid ondanks de stilte of de afwezigheid van de wet te moeten teruggeven, wordt hij hem geadviseerd om de rechtspraken van de andere Hertogdommen, van vroegere Rechters van zijn Hertogdom of in de principes te komen raadplegen afkomstig van de rechtspraak van het Hof d? Verzoek. De rechter zal eveneens overlegmogelijkheden vinden om niet aan zijn enige subjectiviteit gebonden te zijn door de rechtsgeleerden en klerken van de Kanselarij te ondervragen die zo goed mogelijk naar daar zullen richten als uitstekende collega's.


De prejudiciële vraagEdit

Het Hof van beroep kan door een rechter geraadpleegd worden om op een prejudiciële vraag te antwoorden betreffende de interpretatie van het Handvest van de Rechter, de stand van het recht, de adequate straf. De vraag moet om nauwkeurig en gericht per post aan de PROCUREUR-GENERAAL zijn, door de stand van het dossier te leveren en timt ze van het lopende proces, dat de vragen aan zijn bescheidenheid filtreert. Het advies van het hof bindt indirect de rechter van eerste instantie want als hij het hof in niet zijn vonnis volgt, verhoogt hij de risico's van revisie van zijn oordeel in geval van verzoek evenals de nietigverklaring van dit vonnis.


„Het ware-vals“ delictenEdit

Het zijn in feite alle delicten van het reële leven, die door de echte rechtvaardigheid kunnen bestraft worden, en die een systematische uitroeiing van het figuur tot gevolg hebben, alsmede, als om het werd geacht voldoende door de beheerders, over de voortzetting door de reële rechtvaardigheid draait. Deze delicten zijn:

 • de beledigingen en andere mondelinge afwijkingen
 • het bedrog en het gebruik van de fouten van het spel
 • de overname van account en het misbruik van het wachtwoord van anderen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.