Koninkrijken der Renaissance
Advertisement

Kaart van Holland

Het graafschap Holland is een provincie die deel uitmaakt van het Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae. Het is momenteel het enige gebied waar de Nederlandse taal de voertaal is.


Pre-Holland[]

Wapen van Holland

Voordat het Graafschap Holland onstaan is, bestond er in Engeland een organisatie die alle Nederlandstalige spelers verenigde onder de noemer 'The Flemisch Lion'.

Deze organisatie werd gesticht door Louwrens Phoenix

Deze organisatie heeft er voor gezorgd dat er een lobby kwam voor een onafhankelijk grondgebied waar de spelers konden gedijen. Dit heeft geresulteerd in het uiteindelijke Graafschap Holland.

Enkele leden die we niet mogen vergeten:

 • Nogwa
 • JeanJacob
 • Stoke
 • Pieterjan
 • UrShak
 • DragothAr
 • Baiboe
 • dishredir
 • Appel
 • Alexandredupor
 • Xyphow
 • Omenio

Geschiedenis[]

Het graafschap Holland onstond op 27 maart 1455 als provincie van het Heilige Roomse Rijk. Door het geïsoleerde bestaan dat de provincie leidde waren de banden met andere Keizerlijke provinciën zeer miniem, desalniettemin was er wel een goed contact met de naburige provinciën Vlaanderen en Artesië. Op 4 januari 1456 openden de grenzen en werd er een weg aangelegd tussen Heusden en Antwerpen. Holland werd verbonden met Vlaanderen en zodoende met de rest van Europa.

Bestuur[]

Het bestuur wordt op provinciaal vlak waargenomen door de graaf van Holland en zijn raadsleden. Het orgaan heet officieel de Graafschappelijke Raad van Holland maar wordt vaak aangeduid als de Raad van Holland of kortweg de Raad. Op lokaal of stedelijk vlak wordt het dagelijkse bestuur waargenomen door burgemeesters en de door hun gekozen stadsraad.

Provinciaal[]

Het graafschap wordt geleid door de graaf van Holland, de hoogste autoriteit van Holland en door zijn functie, vazal van de Keizer. De graaf geeft een deel van zijn macht af aan de raadsleden, die de graaf uit hun midden kiezen. De raadsleden worden elke twee maanden gekozen door de Hollandse burgers. Holland kent een meerpartijen democratie.

Stedelijk[]

De steden worden geleid door de burgemeesters, de moeten trouw zweren aan de graaf van Holland gedurende hun ambtstermijn. Ze worden verkozen door de bewoners van hun stad voor één maand en mogen naar eigen keuze stadsraadsleden, ook wel schepenen, kiezen om hun bij te staan in hun taak.

Demografie[]

De bevolking van Holland is momenteel stagnerend tot dalend.

Het bevolkingsaantal schommelde aanvankelijk rond de 2150.

Het hoogste bevolkingsaantal ooit waargenomen was 2463.

In Februari 1457 werd er een eerste dieptepunt in het bevolkingsaantal waargenomen: 1617 personen.

In Mei 1457 werd er een nieuw dieptepunt in het bevolkingsaantal waargenomen : 1300 personen.

In Oktober 1458 werd er een nieuw dieptepunt in het bevolkingsaantal waargenomen: 700.

In Januari 1459 werd een nieuw dieptepunt in het bevolkingsaantal waargenomen: 664

In juni 1464 staat het bevolkingsaantal op: 261

Dit betekent dat de bevolking sinds het aantal van 2463 gedaald is met een factor 9.

Wil Holland in de toekomst blijven voortbestaan, dan moet er dringend meer geïnvesteerd worden in reclame voor De Koninkrijken.

Geografie[]

Holland is de meest westelijk gelegen provincie van het Heilige Roomse Rijk en tevens de meest noordelijke. Holland heeft maar één verbinding met het buitenland, namelijk de weg Heusden-Antwerpen. Het einge aangrenzende gebied is het graafschap Vlaanderen (comté de Flanders), provincie van het koninkrijk Frankrijk, met wie Holland goede banden onderhoudt.

Steden[]

Holland bestaat momenteel uit zes steden. De hoofdstad, 's Gravenhage, heeft een louter ceremoniële functie, alhoewel de Raad van Holland er gevestigd is, alsook het kasteel van de graaf van Holland.

 • Rotterdam, sinds 27 maart 1455 (meer)
 • Leiden, sinds 27 juni 1455 (bos)
 • Utrecht, sinds 19 augustus 1455 (boomgaard)
 • Haarlem, sinds 4 januari 1456 (meer)
 • Heusden, sinds 4 januari 1456 (boomgaard)
 • Amsterdam, sinds 5 februari 1457 (meer)

Economie[]

Holland kampt met een probleem van overproductie van wol, gierst, tarwe.

Militair[]

Holland heeft een leger, onder leiding van een raadslid, de kapitein van Holland. De dagelijkse bezigheden van het leger bestaan uit escortes. Het Hollandse leger is ingeschakeld voor buitenlandse missies noch heeft het gedeelgenomen aan een oorlog, met uitzondering uiteraard de Kamerijkse veldtocht.

Advertisement