Wikia


Graaf

De Graaf Edit

De graaf is de leider van de Raad en houdt toezicht op vele terreinen. Hij functioneert als vertrouwenspersoon voor zijn Raadsleden en zorgt ook voor de coördinatie in de Raad. Het ambt van graaf vraagt veel tijd, diplomatiek talent, inzicht in het functioneren van het graafschap op verschillende terreinen en activiteit op diverse fora. Voor die zaken is echter geen gids te geven: deze gids beperkt zich tot de IG taken van de graaf. Deze IG taken zijn overigens redelijk eenvoudig en vergen niet veel tijd.

http://img507.imageshack.us/img507/7364/afbeelding1br1.jpg http://img61.imageshack.us/img61/79/afbeelding2kv9.jpg Je vindt je kantoor onder provincie > kasteel > je kantoor als gouverneur. Als je hierop klikt krijg je het volgende overzichtsscherm.


Benoemen Edit

http://img157.imageshack.us/img157/3893/afbeelding3su4.jpg Het spreekt eigenlijk vanzelf je selecteert de betreffende persoon en de betreffende post en klikt vervolgens op benoemen. Iedereen kan slechts een 1 IG post worden toegewezen, er blijven 2 raadsleden over zonder IG post. Deze raadsleden bezitten de RP functie van minister van Onderwijs en kanselier. BELANGRIJK: Er is een limiet van 2 benoemingen per dag voor raadsleden. De benoeming van een nieuwe rector telt hiervoor niet mee.


Ontslaan Edit

http://img157.imageshack.us/img157/6715/afbeelding4yi0.jpg Ontslaan werkt precies tegengesteld aan benoemen. Je klikt op de betreffende positie en vervolgens op ontslaan. De graaf kan zichzelf niet van zijn post ontslaan. Verder betreft het ontslaan van personen enkel het ontslaan uit een functie: je kunt niemand gedwongen de Raad laten verlaten.


Wijzig de opties van de provincie Edit

http://img157.imageshack.us/img157/4555/afbeelding5wr5.jpg In dit deel van zijn bureau kan de graaf automatisch onderhoud van de mijnen activeren en stelt hij het budget vast voor het leger (ingame leger inclusief de stadswacht)


Benoem een rector Edit

http://img373.imageshack.us/img373/3820/afbeelding6vi0.jpg Hier kan de graaf de naam van de nieuwe rector van de universiteit invoeren. Het is niet mogelijk om enkel de oude rector te ontslaan.


Beheer de aanstelling van de ambtenaren Edit

http://img379.imageshack.us/my.php?image=07042008100656ly1.png Dit gedeelte van je kantoor wordt gebruikt om eenmalig goedkeuring te verlenen aan ambtenaren die voor de Staat kunnen werken. De naam van de personen die om goedkeuring hebben gevraagd verschijnen in beeld, je kunt deze goedkeuring verlenen of weigeren.


Beheer de banketten van het kasteel Edit

http://img78.imageshack.us/img78/4884/afbeelding8gf1.jpg De graaf moet per dag 20 maaltijden verstrekken. Als 1 maaltijd geldt 1 stuk vlees, 1 vis, 2 groenten, 3 broden of 6 zakken gierst. Je mag alle 20 maaltijden van hetzelfde soort eten doen of je kunt deze vermengen. Als de graaf geen maaltijd heeft ingesteld zal bij de update automatisch een hoeveelheid voedsel worden weggehaald in de volgende volgorde: brood, fruit, gierst, melk, vis, vlees, groente. Indien er niet voldoende voedsel voorhanden is zal per maaltijd 20 florijnen worden gebruikt. Is er ook niet voldoende geld dan verliest het graafschap prestige. Het is dus aan te raden dat de graaf overlegt met de minister van Handel om zo de goedkoopste oplossing voor de maaltijden te bepalen.


Het prestige van de provincie Edit

http://img137.imageshack.us/img137/3537/afbeelding9ayh3.jpg

http://img137.imageshack.us/img137/629/afbeelding9bhg8.jpg

http://img78.imageshack.us/img78/6034/afbeelding9clg9.jpg Het meest complexe deel van het bureau van de graaf. Ik beveel iedere graaf sterk aan om ook de prestigegids deel 1 en 2 nog eens grondig door te lezen. Er zijn 3 zaken die op regelmatige basis het prestige beïnvloeden: feesten, de enquête en de adel. Daarnaast hebben ook de zogenaamde ‘gebeurtenissen van het spel’ invloed.

BELANGRIJK: Als hoofdregel werken alle zaken die het prestige beïnvloeden slechts 60 dagen!

Allereerst de feesten deze worden iedere 10 dagen gehouden en kunnen leiden tot een bonus of malus variërend tussen 1 en -1 afhankelijk van de uitgaven van het graafschap en de uitgaven van andere graafschappen. Binnen de Raad is hier een boekhouding te vinden bestudeer deze goed en overleg met de minister van handel en baljuw wat een wijze investering is. Het prestige heeft invloed op het functioneren van het leger en het staatspunten verbruik. Voor het staatspunten verbruik zou men ernaar moeten streven om nooit minder dan 1 ster prestige te hebben aangezien de baljuw dan staatspunten moet gaan bijkopen voor vreselijk veel geld. Dan geld dat in feesten wordt gestoken gaat met een factor x 1,5. Goederen die in prestige worden gestoken worden gewaardeerd volgens de gemiddelde koers van goederen binnen het Koninkrijk (bij ons vermoedelijk het SRING).

Op de enquête kan de Raad niet direct invloed uitoefenen. Sterker nog het is door de Keizer verboden om bijvoorbeeld door middel van het forum oproepen te doen om op goede antwoorden te stemmen. De enige wijze waarop de Raad hier dus invloed op kan uitoefenen is door goed beleid te voeren. Iedere 12 dagen wordt er een enquête gehouden.

De bonus of malus afkomstig van de adel is eveneens amper te beïnvloeden door de Raad. Bonus of malus werkt op vergelijkbare wijze als bij de feesten alleen wordt het hier gevormd door IG adel / leden van de bevolking. Iedere 30 dagen vindt hiervan een update plaats.

In je bureau vind je nog een vierde onderdeel bij prestige genaamd ‘spelen’. De prestigegids vermeldt hier verder niets over. Mogelijk wordt hiermee echter gedoeld op de ‘gebeurtenissen van het spel’. Een bonus is mogelijk een tactische militaire overwinning, een strategische militaire overwinning of een succesvol diplomatiek initiatief. Een malus is mogelijk voor een tactische nederlaag, strategische nederlaag en gebrek aan diplomatieke actie. Daarnaast zijn er malussen mogelijk voor de verovering van de hoofdstad van een graafschap door een buitenlands leger, de opstand in de hoofdstad, de opstand in een dorp en wanneer het graafschap de lonen niet kan betalen. Mogelijk worden in de toekomst nog nieuwe mogelijkheden toegevoegd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.