Wikia


Dit is een handleiding over gierst telen, vertaald door Dishredir naar het Nederlands.
Gierstveld

Gierstveld op dag 3


Algemene opmerkingen betreffende gierstEdit

Het gierst veld is hét niveau 1-veld! Gierst is één van de basisvoedselbronnen in dit spel. Als je gierst eet (gebruikt), dan zal elke zak gierst je honger met één punt stillen (je moet er in principe twee per dag stillen)...

Gierst word ook gekocht door de varkensboer, dit dient als voedsel voor zijn varkens, hij is dus één van je eerste klanten, wellicht kan je met varkenshouders tot een overeenkomst komen.

Je moet altijd één zak gierst in de “inventaris van je erf” hebben om te kunnen zaaien!

GierstcyclusEdit

Gierst heeft zeven dagen/ fasen nodig om te kunnen oogsten.

 • Op de eerste dag moet je ploegen en zaaien (dit werk doe je met je spierkracht). Vergeet dus niet om één zak in de “inventaris van je erf” te hebben om te kunnen zaaien!
 • De gierst groeit dan 5 dagen lang.
 • Op de zevende dag is het tijd om te oogsten (ook dit werk moet met je spierkracht).

Werken op het gierstveldEdit

De opbrengst van je veld is verwant aan de spierkracht die je gebruikt (SP) (de som van de spierkrachtpunten (SP) van het ploegen en zaaien + oogsten)

 • 0 SP >> 19 zakken
 • 11 SP >> 20 zakken
 • 22 SP >> 21 zakken
 • 32 SP >> 22 zakken

Let op: Het is dus belangrijk dat mensen een maximum aan SP hebben, dit garandeert een goede opbrengst!

Dan hebben we:

 • Aan het begin heft je gierstveld altijd een kwaliteit van 50%.
 • Bij het zaaien kan je die kwaliteit naar 55% brengen, als diegene die op het veld werkt minimaal 20 SP heeft.
 • Bij de oogst kan je het veld op 60% brengen, als diegene die op het veld heeft gewerkt minimaal 20 SP heeft.

Of als één van de twee 40 SP heeft, en de ander 0 SP heeft....

Het totaal van ploegen/zaaien + oogsten kan nooit boven de 40 SP komen

Wetende dat het dus 4 SP kost om de kwaliteit met 1% te doen stijgen is de formule als volgt:

Kwaliteit = A/4 + B/4 + 50 (waarbij A de SP van de zaaier is en B de SP van de oogster)

Lonen en AanwervenEdit

Prijzen: Prijzen zijn natuurlijk vrij, maar om er voor te zorgen dat concurrentie niet mensen de das omdoet, is het verstandig om je een beetje aan standaard prijzen te houden. 3,35 tot 3,60 zijn normale prijzen!

Aanwerven: Het is heel handig als je wat geld hebt om mensen aan te werven, ook als je zelf geen SP bezit. Je kan zelf instellen hoeveel SP (maximaal 19) iemand moet hebben om jouw baan aan te nemen en dus jouw maïsveld te bewerken. Daarnaast krijg je voor elke aangeworven persoon een Vertrouwenspunt (VP).

Het is ook belangrijk om uit te rekenen wat het salaris moet zijn van de aangeworvenen, dit moet in overeenstemming zijn met wat je verkopen kan.

 • Spierkracht >>> Salaris
 • 0 SP >>> 14 florijnen
 • 5 SP >>> 15 florijnen
 • 10 SP >>> 16 florijnen
 • 15 SP >>> 17 florijnen
 • 20 SP >>> 18 florijnen

Het deel dat te gebruiken is:

Wat is de te gebruiken opbrengst van je zaaigoed? Uitgaande van een productie van 22 zakken:

22 - 1 (voor het zaaigoed) => 21 zakken

21 - 14 (voor 7 dagen voedsel voor jezelf) => 7 zakken

Deze 7 zakken is de te gebruiken en te verkopen opbrengst. Je kan proberen elke dag één zak te verkopen tegen de minimale prijs, zo spreid je de inkomsten een beetje.


LET OP: ten eerste, je bedenkt van te voren wat je eet de hele week, en je kan eten zonder daar florijnen voor te hoeven betalen, zo kan je geld sparen (als je ten minste niet je statistieken wil aanpassen). Dus, je kan wat lucratieve baantjes nemen als je niet op je veld hoeft te werken en het geld voor jezelf houden, je bent namelijk niet verplicht voedsel te kopen. Dat als kan resulteren in extra inkomsten, naast het geld wat je krijgt voor je overgehouden zakken gierst.

Dus als je 7 zakken elke week verkoopt voor het minimale bedrag 3 = 21 (per week) en je daarnaast nog 5 dagen in de mijn kan werken, dat is 15 florijnen per dag = 75 florijnen, dan heb je dus elke week 91 florijnen over om vrij te besteden.


Met dank aan:

 • DucRochebond, kay, Jarkov & yliano (Franse versie)
 • ShadowKate (Engelse versie)
 • Dishredir (Nederlandse versie)
 • Niekhzm(herschrijving en update)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.