Wikia


Ghislenus de Ligne
Persoonlijke informatie
199110932447d045d1e723e
Naam Ghislenus de Ligne
IG-naam Ghislenus
Geboortedatum 22 oktober 1372
Geboortestad Leuven
Geboorteland Brabant


Zijne Hooggeboren Excellentie Ghislenus Phillippe Guillaume Louis Charles de Ligne (22 oktober 1372, Leuven), graaf van Egmont, baron van Muyden en heer van Moordrecht is een edelman en politicus in Holland.

Korte jeugd Edit

Ghislenus de Ligne werd geboren als oudste zoon van Johannes en Anna de Ligne. Toen zijn vader jong stief, werd hij tot pater familias van de van oorsprong Brabantse familie de Ligne.

Ghislenus woonde in het ouderlijk kasteel tot 16 juni 1455, maar verhuisde toen naar Rotterdam. Dit was een jonge stad in het Graafschap Holland. Daar leerde hij de Brabantse schone, Nadiakie de Mérode, kennen. Hij wist dat dit de liefde van zijn leven was, en om deze reden trad hij met haar op 25 augustus 1455 in het huwelijk.

Hun liefde voor elkaar werd al snel bekroond met de geboorte van hun eerste kind: Julius. Hierna zouden er nog een zoon en dochter bijkomen: Johannes en Elisabeth.

Terwijl de kinderen opgroeide specialiseerde Ghislenus zich in het beroep van wever. Ook steunde hij zijn vrouw in alle dingen die op haar pad kwamen. Het was nooit stil in huis, zeker met drie kinderen om je heen. Julius en Johannes waren jongens waarvan je wist wat je aan ze had, en Ghislenus herkende veel van zichzelf in hen. Elisabeth was een ander verhaal. Zij leek in de meeste opzichten op haar moeder, en dat zorgde ervoor dat er heel wat spanningen soms waren tussen vader en dochter. Misschien omdat zij juist zo ontzettend op haar moeder lijkt, is hij zo gek op haar.

Geloof Edit

Doopghislenusif3

Doopbevestiging

Ghislenus werd op 24 juni te Rotterdam gedoopt voor de Aristotelische Kerk door eerwaarde heer Stoke. Ghislenus is een zeer gelovig man, maar zelf is hij geen geestelijke geworden. Op 25 augustus 1455 huwde hij in de Kerk van Rotterdam, ingezegend door heer Stoke.

Door mensen als Sjnoel de Gilraen, monseigneur Dragothar Ooms en de eerwaarde heer Stoke leerde Ghislenus meer over het geloof, en het belang hiervan in een goed functionerende maatschappij. Aangezien hij zelf ook van enige betekenis wilde zijn in het Geloof, meer bepaald het Geloof in de Lage Landen, ging hij in een militair-gelovige ridderorde, de Teutoonse Orde, die hij leerde kennen door een machtig man, wie hij een vriend mag noemen, graaf Sjnoel de Gilraen. Vandaag de dag is hij een Bruder in de Orde der Teutonen, zetelend in de Kapittelzaal als Erster Bottschafter. Ghislenus wordt ook vaak geconfronteerd met andere geloven in Holland, zelfs in zijn vriendenkring waartoe hij enkele Spinozisten en een Averroïst mag rekenen. Hij is er tegen, maar respecteert hun beslissing. Ghislenus draagt het ereteken van het Kruis van de Aristotelische Vriendschap. Om zich meer in te zetten voor het geloof in de Lage Landen werd hij op 2 maart 1456 aangeduid tot aartsdeken van Utrecht en verantwoordelijke van de Heilige Inquistie in de diocesane raad van Utrecht.

Politiek Edit

De politiek heeft Ghislenus altijd al aangesproken, maar het duurde even voor hij zich hierop stortte. Op een gegeven moment werd hij door herbergeigenaar Boursin aangesproken om in zijn partij, HOU, te komen. Ghislenus accepteerde dit en een aantal weken later zat Ghislenus in de raadszaal van Holland, verkozen als raadslid van Holland. Als raadslid kreeg hij de post van kapitein van Holland omwille van zijn inzet voor het Leger. Voor de tweede maal deed Ghislenus mee aan de verkiezingen, wederom onder de vlag van HOU. Aangezien hij op een vrijwel niet-verkiesbare plaats stond, althans dat dacht hij, en hij zich niet voelde passen tussen de HOU-leden verliet hij HOU gedurende de verkiezingsstrijd om zich enkele dag nadien bij de Hollandse Leeuw te voegen, een partij die meer zijn gedachtegoed deelde, ergens waarbij hij zich thuis voelde. Na het tellen van de stemmen bleek dus dat Ghislenus er niet bij was, maar enkele HOU-leden in de Raad legden hun functie neer uit protest tussen de coalitie tussen de Hollandse Leeuw en de Ridders van de Orde van het Kruis (R.O.K.). Hierdoor kwam Ghislenus toch in de Raad te zitten, wederom door toeval, of door het feit dat Aristoteles hem gunstig gezind was? Ghislenus, voor de tweede maal in de Raad, nam de functie van kanselier van Holland aan. Ook voor zijn vrouw, Nadia, gaat het goed in de politiek ze wint een spannende verkiezingsstrijd van het politieke zwaargewicht burggraaf Nogwa More, hierdoor is ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Rotterdam en Holland! Op een week voor het einde van zijn tweede ambtstermijn moet Ghislenus noodgedwongen de functie van schout van Holland erbij opnemen wegens het plotste vertrek van zijn aangetrouwde nicht Armanda de Ligne-Falgens uit de raad uit protest. Gelukkig moest deze zware taak maar een weekje op zijn schouders rusten. Ook voor een derde maal stelt hij zich kandidaat onder een oude lijst met vele geestesverwanten, de Hollandse Leeuw, eindelijk... En ook deze maal beland hij in de raad, een raad waarin een bekende de graaf, of beter... Gravin wordt! Zijn vrouw, Nadia, IVde gravin van Holland! In deze raad waarin hij zat, met vele bekenden en familieleden, werd hij opnieuw kanselier, maar in het midden van zijn ambtstermijn moest hij er noodgedwongen ook nog eens de belangrijke post van rechter bijnemen. Gelukkig duurde dit maar enkele dagen, maar het duurde niet langer voor een weer een wissel gebeurde. Ditmaal werd hij aangesteld als baljuw van Holland, de beheerder van de staatskas.

Militair Edit

Ghislenus begon in het Graafschappelijke Leger van Holland als een simpele soldaat. Zijn oversten zagen dat hij zich graag meer wilde engageren voor het Leger dus op 6 juli 1455 werd hij gepromoveerd tot korporaal van Rotterdam. Vele weken nadien had Ghislenus zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van het Graafschap. Wonderbaarlijk genoeg werd hij, op het nippertje weliswaar, verkozen. Als raadslid kreeg hij de post van kapitein van Holland omwille van zijn inzet voor het Leger. Ook nu nog is Ghislenus erg begaan met het Leger en wil hij er alles aan doen om het Hollandse Leger te perfectioneren. Hij is zelfs Commandeur van de Hollandse Garde geworden hierdoor, de speciale afdeling van het Leger die de Graaf beschermd met hun leven, maar aan alles komt een eind. Na de climax in Ghislenus' militaire carrière trok hij zich wat meer terug. Hij sloot zich aan bij een eeuwenoude, zeer bekende, ridderorde, de Orde de Teutonen!

Zijne Hooggeboren Excellentie Ghislenus Philippe Guillaume Louis Charles de Ligne, graaf van Egmont, baron van Muyden, heer van Moordrecht, drager van het Kruis van de Aristotelische Vriendschap, grootofficier in de Orde van de Hollandse Leeuw, baljuw en heraut van Holland en aartsdeken van Utrecht, inquisiteur van de Heilige Inquisitie en Bruder in de Orde der Teutonen

Wapen Edit

Ghkleinyf6

Wapen van Ghislenus de Ligne

Gevierendeeld blazoen met 1; het wapen van de heerlijkheid Moordrecht, 2; het wapen van de familie de Ligne, 3; het wapen van Ghislenus de Ligne, 4; het wapen van de vrouw van Ghislenus de Ligne, Nadia de Ligne, dit alles wordt gevierendeeld door een centraal kruis van de Orde der Teutonen, draagt de stokken van een heraut van het Duitse Keizerrijk, de ketting van een commandeur in de Orde van de Hollandse Leeuw en is bekroond met de herenkroon.Kinderen Edit

Uit het huwelijk van Ghislenus met Nadiakie de Mérode kwamen drie kinderen:

FunctiesEdit

Ghislenus is een ontzettend actieve man, en heeft dus ook ontzettend veel functies. Om er een paar te noemen:

  • Raadslid van het College der Hollandse Heraldiek
  • Erster Bottschafter in de Orde der Teutonen
  • Aartsdeken van Utrecht
  • Verantwoordelijke van de Heilige Inquistie in de diocesane raad van Utrecht
  • Pater familias, familie de Ligne
  • Primus Medicus
  • Decaan van de Linguïstieke vleugel van de Univeristeit van Holland
  • Lid van de Flemish Lion

AfstammingEdit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{4}}}
 
 
 
 
 
 
 
Johannes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{5}}}
 
 
 
 
 
 
 
{{{1}}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{6}}}
 
 
 
 
 
 
 
{{{Anna de Serba}}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX
 
 
 
 
 
 

<

FunctiesEdit

Voorganger:
Sjnoel de Gilraen
Keizerlijk Heraut van Holland Opvolger:
n.v.t.
Voorganger:
Xeado de Ligne
Kapitein van Holland Opvolger:
Xeado de Ligne
Voorganger:
Bolsius
Kanselier van Holland Opvolger:
Raldar Connor
Voorganger:
Julius de Ligne
Baljuw van Holland Opvolger:
n.v.t.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.