Wikia


Avatar01goed.1

Jeugd, familie & genealogieEdit

Gherwina is geboren in het Franse Étréchy. De moeder van Gherwina, Gheraldina Schlatzer stierf 2 dagen later in het kraambed door de kraamvrouwenkoorts. De vader van Gherwina, Florian Landrieu kon moeilijk met het verlies omgaan, en maakte 2 jaar later een einde aan zijn leven.

Gherwina was de jongste van 3 al wat oudere kinderen.

  • René Landrieu
  • Oydelia Landrieu
  • Florian Landrieu jr. †

De oudste broer huwde met een vrouw uit Duitsland toen Gherwina net één jaar was geworden. De broer vertrok samen met zijn vrouw na het huwelijk om zich ergens in Duitsland te vestigen. Gherwina was bijna 3 toen haar zuster huwde met een man uit het zuiden van Frankrijk, binnen het jaar kreeg ze haar eerste kind en kon ze de zorg van Gherwina niet verder op zich nemen. Ze besloten om Gherwina maar achter te laten in het weeshuis van Étréchy. Waarna ze samen met haar man en kind naar het zuiden van Frankrijk is vertrokken.

Op haar 13de liep Gherwina van het weeshuis weg om haar zuster te gaan zoeken in het zuiden van Frankrijk, maar ze heeft haar nooit kunnen vinden. Toen trok Gherwina naar Duitsland om haar broer te gaan zoeken, ook deze poging was geen succes. Uiteindelijk belande Gherwina in Holland. Ze kwam te wonen in het prachtige Haarlem, vanaf toen ging het wat beter met haar. Tijdens haar vele bezoeken in de herberg, leerde ze een man kennen Stephane Noë dela Mendoza.

HuwelijkEdit

KinderenEdit

Belanrijke gebeurtenissen en titels.Edit

GebeurtenissenEdit

04-06-1456: verloofd met Noë dela Mendoza.
04-06-1456: gedoopt in Leiden.
19-06-1456: officieel in ondertrouw.
28-07-1456: ik heb mijn broer René gevonden, dankzij mijn lieve verloofde.
29-07-1456: mijn tweede veldje gekocht met koetjes.
16-08-1456: gehuwd met mijn grote liefde Noë dela Mendoza.
16-08-1456: grote verrassing van mijn lieve man, hij heeft mijn zuster gevonden.
16-08-1456: bazin geworden van Noble, gekregen van Weetnix.
14-09-1456: gefeliciteerd! Je hebt level 2 bereikt!
14-09-1456: ik heb mijn slagerij "Den Ossekop" geopend.
07-10-1456: onze eerste zoon is geboren: Asmael Ychnik dela Mendoza.
25-12-1456: onze eerste dochter is geboren: Emmelien Sofia .

12-02-1457: benoemd tot Officier in de Orde van Verdienste.

11-02-1458: ontslag genomen als Hoofdstadswachter van Haarlem.
11-02-1458: ontslag genomen als Junior Veldwachter van Haarlem.

12-11-1458: De scheiding met Noway is uitgesproken. Ik zal voortaan weer door het leven gaan als Gherwina Landrieu. 09-02-1459: Gefeliciteerd je hebt level 3 bereikt.


Functies:
23-06-1456: aangesteld als Hoofdstadswachter van Haarlem.
20-07-1456: RP-diploma behaald en aangesteld als RP-docente.
19-11-1456: aangesteld als Hoofdmentor van Haarlem.
23-05-1457: aangesteld als Diaken van Haarlem.
09-11-1457: Junior Veldwachter te Haarlem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.