Koninkrijken der Renaissance
Advertisement

L.S.

natuurlijk loop ik door de kroona crisis weer achter op het bordspel, en mijn chaotische aard maakt het er niet altijd beter op. vooral twitter houdt me bezig tegenwoordig; er is een wordpress pagina vanaf 9 dec 2019; https://wordpress.com/post/llcasel.wordpress.com/3 waar onder welcome de eerste hoofdlijn van #AItopia vastgelegd is, ook op wikidot http://llcasel.wikidot.com/interwebs-police zijn de eerste verwijzingen en een link naar discordia the vinden, de laatste entry is van begin dit jaar, de toevoeging van een badgenummer. met de discordians hebben we ook nagedacht over deze alternatieve werkelijkheid, hoewel in het begin van 2020 nog getwijfeld werd aan deze werkelijkheid, waar in het begin de nadruk lag op de broeders hoeder rol. https://fnord.forumeiros.com/t674-aitopiainterwebs-police

AItopia bestaat niet natuurlijk net zo min als utopia, AItopia is een storyline afkomstig van game23/gam323 en heeft zijn oorsprong in zowel het heden als het verleden en wordt in de wereld van ARG gedefinieerd als een overlay van de werkelijkheid, en als zodanig zeer werkelijk.

AItopia does not of course exist any more than utopia, AItopia is a storyline from game23 / gam323 and has its origins in both the present and the past and is defined in the world of ARG as an overlay of reality, and as such very real .

op twitter heb ik het laatste jaar vooral mijn ideeën gedeeld onder de hashtag #AItopia vooral met het oog op de komende reset. en het plan daarvoor is een werkelijkheid die maakbaar is. de grote vraag in AItopia is: "zal de AI ons straks besturen, of houdt de mens contrôle over de AI ?"


AItopia kan gezien worden als een overlay op de werkelijkheid die de meeste mensen kennen, ja zelfs als een ARG, of als een RPG. in principe is iedereen vrij de rol te kiezen die hem/haar past, of zelfs een rol die men wenscht. AItopia leest als een sprookje met prinsessen, ridders, feeën, ja zelfs trollen of wat voor rol de spelers maar kunnen bedenken in dit koninkrijk. ik ga zelfs nog een stap verder, iedere stad kan een eigen koning krijgen, elk dorp zijn generaal. all hail kaiser willem.

totzover op 7/4/2021 , llcasel badgenumber 5537.


Advertisement