Wikia


Kaart van BaiboeEdit

Deze kaart werd gemaakt in 1455 door Baiboe . Omwille van de ouderdom, is hoofdstad Amsterdam nog niet zichtbaar. De nederlanden

Kaart van RomerioEdit

Deze kaart werd gemaakt door Romerio als geschenk aan gravin Alyssa.

Grote dank gaat ook uit naar Burggraaf Raboude voor de gegevens van zijn verkenningstocht waarmee de kaart is vervolledigd.

KaartvanHolland

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.