Wikia


Het Aristotelische Dogma, geschreven in het Boek der Deugden is het Aristotelische verhaal, ookwel de mythe genoemd. In dit Boek verschijnen alle Deugden en Zonden die de mens, in het begin heeft moeten ondergaan, en waar zij op de dag van vandaag nog steeds aan onderworpen wordt. Het is geschreven in meerde hoofdstukken, waarin verschillende delen verschijnen. Het gehele boek is helaas nog niet in zijn geheel vertaald vanuit de Franse taal. Enkelen van onze beste vertalers doen hun best alles op orde te brengen, zodat het Nederlandstalige volk hem met plezier en aandacht kan bestuderen.