Wikia


Het AAP of Acilion Agentschap van de Pers (Frans: Agence Acilion Presse) is de persdienst voor de Renaissance Koninkrijken. Het is een samenwerking tussen onafhankelijke klerken die verslagen maken van verkiezingsuitslagen of opstanden en een reeks lokale agentschappen waar reporters het plaatselijke nieuws verslaan. Er wordt ook een uitgebreid archief bijgehouden.

Automatische berichtenEdit

De uitslagen van verkiezingen in de steden en graafschappen worden bekend gemaakt door onafhankelijke klerken die constant door de verschillende landen reizen. Zodra er ergens een verkiezing afgelopen is, zullen zij de stemmen bekend maken. In het geval van graafschappelijke verkiezingen zullen ze ook de zetelverdeling meedelen.

Deze klerken zullen ook de eersten zijn die het nieuws van een opstand verspreiden en de naam van de nieuwe machthebber verkondigen.

Ander nieuwsEdit

Naast de klerken zijn er in elke streek reporters die het plaatselijke nieuws (zoals de dood van een belangrijk persoon, een nieuwe bekendmaking van de graaf, etc.) of internationaal nieuws dat van belang kan zijn (o.a. de ontdekking van nieuwe kolonies) aan de burgers zullen meedelen.

De reporters zijn gewone burgers die op een neutrale manier iedereen op de hoogte willen houden en er wordt van hen verwacht dat ze dit waarheidsgetrouw en op begrijpelijke manier blijven doen.

Nuttige informatieEdit

Het AAP voorziet naast het nieuws ook andere diensten. Zo kan men bijvoorbeeld ook een overzicht bekomen van de prijzen in de verschillende landen en gebieden.

Externe linksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.